КУРС ЛЕКЦІЇ З МІФОЛОГІЇ ФІНО-УГОРСЬКИХ НАРОДІВ. Лекція ІІІ Боги і духи

В даній лекції пропонуємо розглянути пантеон богів і духів, які мали місце в уявленнях фіно-угрів. Розпочнемо з фінів, карелів і естонців.

Спільним фінським небесним богом постає Юмала чи Юмал (у естонців). Власне, загальна картина пантеону божеств у фінів і карелів постає наступним чином. Господарем лісу чи лісовим богом виступає Тапіо. Вважалося, що він посилає здобич мисливцям при полюванні. Його жінка – Міелотар (Міеліккі) була «лісовою господинею». Тапіо мав доньок – покровительок окремих звірів при полюванні. Вони називалися «матерями звірів».

КУРС ЛЕКЦІЇ З МІФОЛОГІЇ ФІНО-УГОРСЬКИХ НАРОДІВ. ЛЕКЦІЯ ІІ. “НЕБЕСНЕ ВЕСІЛЛЯ”. КОСМОГОНІЯ У ФІНО-УГОРСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ.

Продовжуючи тему фіно-угорської міфології, логічно було б перейти до розгляду пантеону богів і духів, але ми не можемо опустити плеяду дуже цікавих міфів, які стосуються небесних світил.

Власне, ці міфи дещо пов’язані зі створенням світу і його будовою. Вони не є присутніми в міфології кожного народу. Найповніше їхнє вираження зустрічаємо в фінів і карелів, естонців, саамів. Також обські угри мають свій міф на цю тематику.

Курс лекції з міфології фіно-угорських народів. Лекція І. Загальна характеристика фіно-угорської міфології. Створення світу.

Не будемо вдаватись в політичні та ідеологічні аспекти, оскільки це не має відношення до нашої теми. De facto, ці племена були асимільовані в ході колонізаційної політики Москви, але попри все, вони не втратили своїх етнічних особливостей. Вже з ХІІ ст. можемо спостерігати перші зустрічі слов’янських народів (зокрема новгородців) з корінним населенням. В той же час спостерігаються спроби охрещення невірних. Загалом, християнізація фіно-угрів проходила досить повільно і мала надзвичайно жорстокий характер.