ЛУК І СТРІЛА У ВІРМЕНІЇ ЕПОХИ БАГРАТИДІВ (КІНЕЦЬ ІХ- СЕРЕДИНА ХІ СТ.)

ЛУК І СТРІЛА У ВІРМЕНІЇ ЕПОХИ БАГРАТИДІВ (КІНЕЦЬ ІХ- СЕРЕДИНА ХІ СТ.)[1] BOW AND ARROW IN BAGRATID ARMENIA (END OF IX – MIDDLE OF XI C.).[2] Автор – Димидюк Дмитро, магістр, PhD-докторант (Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна). Лук на теренах Вірменії мав давнє і сакральне походження, адже якщо вірити міфам, то ще легендарний…

Роберт ІРВІН “АРАБСЬКИЙ КОШМАР”

Є не один Каїр. Це місто – як краплина, відзеркалена в безлічі крапель дощу. Вихід звідси можливий лише у безумство та у розчинення в позамежній екзистенції. Тут контраст трансцендентної вуличної кристалізації мукарнас із потоками натовпів серед монструозних трущоб; месджіди, острови трансцендентного блаженства посеред вируючого бездуму, хіатусу мас, транслюють повноту реальності Аллаха на вулиці міста Каїра. Але місто в одній зі своїх іпостасей проклято: от апотропеї на стінах, квартал «храмової проституції», зиккуратизм сходів. Одна з можливих форм Арабського Кошмару: дотик до таїнств Любові, Історії, Одкровення просто недосяжний сон, що наснився людству, або одна з історій, що пролунали та заблукали на вселенській площі в кошмарному космополісі – Каїрі.

ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В ЛАТИНО-ЄРУСАЛИМСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ (1099–1187)

ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В ЛАТИНО-ЄРУСАЛИМСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ (1099–1187) ЦЕРКОВНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ В ЛАТИНО-ИЕРУСАЛИМСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ (1099–1187) THE CHURCH AFFAIRS OF THE LATIN KINGDOM OF JERUSALEM (1099–1187) Автор  – Олег Друздєв, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. Стаття опублікована у першому друкованому  збірнику статей з медієвістики “Записки Львівського медієвістичного клубу“ У статті зроблена  спроба узагальнити та реконструювати історію християнської Церкви обох обрядів в…

Правитель, якого нам бракує або, як вірменський цар дбав про бідних.

“Ашот ІІІ перевершив усіх своєю лагідністю і милосердям, бо збирав біля себе калік, кривих та сліпих, роблячи їх співрозмовниками на своїх бенкетах … Він пригощав їх зі своєї чаші, наповненої царським напоєм і випивав залишок вина, змішаний з гноєм від їх виразок. Він до того був щедрий до нужденних, що після смерті в його скарбницю не знайшлося навіть копійки; всі прикраси і коштовності з його палацу було роздано вбогим. І очистив він гріхи свої милостинею і співчуттям до бідним”

Коли слова сповнені тиші: аналіз книги даосизму “Дао де цзін”

Дао є у кожному з нас при народженні, але по мірі того, як ми дорослішаємо та наповнюємося знаннями, ми його втрачаємо. Коли зникає Дао, з’являється Де. Це процес, який дозволяє даосам повертатися до Пустоти, шляхом обернення свого внутрішнього світу у дитячий. Саме від цього й пішла така аналогія «Де -девальвація».

“Восток дело тонкое”: Аналіз “Шакунтали” Калідаси.

Серьезное изучение цивилизаций Древнего Востока началось в ХIХ веке, хотя попытки научного исследования предпринимались и ранее. К сожалению, наша университетская программа отводит мало времени для подробного рассмотрения данной проблематики. Чтобы компенсировать этот недостаток, создаются кружки и семинары. Что, кроме прочего, подогревает интерес к востоковедению среди студентов.

Так случилось, что в довольно трудных поисках формата кружка по истории древнего Востока на историческом факультете Одесского Университета пришли к следующему: предварительно потенциальные участники читают условленный древний текст и научные комментарии к нему. После на самом кружке в живой и продуктивной дискуссии рассматриваются вопросы истории текста и главное сама «виновница собрания», которой в этот раз была драма древнеиндийского драматурга Калидасы «Шакунтала». Интересная главная линия, множество не менее ярких второстепенных сюжетов, масса трудных вопросов с самыми разными попытками интерпретации текста и ответа на них. Этим бы мы и хотели с вами поделиться.

А я якого Бога Ви вірите? Халкідонський собор — четвертий Вселенський собор

Халкідонський собор — четвертий Вселенський собор, скликаний за проханням римського імператора Маркіана та за згоди папи Лева I в Халкідоні (сучасний Кадикой, район Стамбула) у 451 році, з приводу єресі Євтихія — монофізитства. Євтихій навчав, що у Христі лише одна природа — божественна, а не подвійна (божественна та людська) і таким чином на хресті страждав не богочоловік, а сам Бог.

Дербент: Північні ворота арабо-перської цивілізації.

Місто має надзвичайно сильно вигідне географічне положення, адже розміщене у т. зв. Дербентському проході, котрий є притиснутий із східної сторони Каспійським морем, а із західної – Кавказькими горами. Ще Геродот, у своїй “Історії” згадує про Дербентський прохід, і говорить, що він зв’язує північний (кочівний) і південний (перський) світи. Саме цей прохід, давав змогу кочовим племенам без труднощів здійснювати кочові набіги у Персію (Іран), тим самим завдаючи значних збитків.

На стику двох імперій. Битва при Таласі (751 р.)

Початок VIII ст. – це період стрімкого посилення двох держав – Арабського Халіфату і Танської Імперії (Китай). До середини VIII ст., араби вийшли до кордону з Китаєм, тим самим і ставши основним його суперником, котрий теж мав претензії на територію Трансоксанії. Ці претензії вилились у битву при Таласі (751 р.), котра закінчує велику епоху арабських завоювань у східному напрямі. Це зіткнення позначило кінець цілої епохи. Війська арабів ніколи не проникали східніше Фергани. Та й китайська армія в останній раз висунулася так далеко на схід.