Хто такі катари? Правда про “хранителів Священного Грааля”

Катарська доктрина передбачала якнайбільше відсторонення від світу, катари були зобов’язані привчати себе до найбільш суворих форм аскетизму. Суттєво, що такий суворий аскетизм не був імперативом для кожного віруючого, адже і серед катар ми бачимо певний розподіл. Катарські общини включали в себе дві категорії вірних: священиків, які вели аскетичне життя, та мирян, які жили звичайно, могли вступати у шлюб, займатись якимось ремеслом, мати власне майно і при цьому тільки старатись жити праведно і чесно. Перших називали «досконалими»: постійно одягнуті в чорне, вони жили дуже скромно, зберігали цілковиту доброчесність, були вегетаріанцями, і основним їхнім завданням було проповідування своєї віри. Цікаво, що «досконалим» міг стати як чоловік, так і жінка. Такий спосіб життя забезпечував їм звільнення душі після смерті тіла. Других називали просто віруючими, які не намагались наслідувати життя «досконалих», але надіялись, що віра останніх принесе спасіння і їм, тому вони повинні жити чесно, праведно і гідно поваги. … More Хто такі катари? Правда про “хранителів Священного Грааля”

МІЖНАРОДНО–ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАПСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ: ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

У статті розглядається історія становлення юридичного статусу Ватикану в середні віки. Автор інтерпретує відносини Святого Престолу з країнами середньовічної Європи через призму доктрини міжнародного права. … More МІЖНАРОДНО–ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАПСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ: ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКІ ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI ст.

У статті розглянуто відносини між польськими та німецькими церковними структурами в другій половині ХІ ст. Крізь призму внутрішньополітичного життя Польщі та політичіної історії німецьких земель, а також процесів християнізації словянських теренів зроблено спробу визначити розвиток польсько-німецьких церковних відносин у другій половині ХІ ст. Визначено ознаки стабілізації міждержавних відносини у цей період, розглянуто поморські походи 90-х років ХІ ст. як засіб покращення стосунків між польськими та німецькими церковними інституціями. … More ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКІ ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI ст.

РОЗКОЛ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 1054 р. ТА СПРОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

У статті висвітлено особливості сприйняття церковного розколу 1054 р. в країнах Західної Європи ХІ–ХІІІ ст. Розглянуто спроби подолання церковного розколу на прикладі відносин між представниками Західної та Східної Церков, зокрема, скликання соборів, що мали на меті поновити церковну єдність. … More РОЗКОЛ ВСЕЛЕНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 1054 р. ТА СПРОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ

Культ святих у Середньовіччі, як форма зцілення

Культ мощей святих увійшов у традицію Західної Європи зі Сходу ще в ранньому Середньовіччі й одразу набув масового поширення, досягнувши свого піку у XII ст. В образах святих втілювалися християнські ідеали смирення, моральної досконалості, зосередження всіх духовних сил на служінні Богу та спасінні душі за умови повного відречення від світу. Проте, найважливішою рисою святих, в очах віруючих, була їхня здатність творити чудеса. На думку більшості дослідників, культ святих — покровителів і заступників, виріс на ґрунті загальної і безмежної потреби в диві, зокрема, як стверджує Ю. Арнаутова, цим чудом було зцілення … More Культ святих у Середньовіччі, як форма зцілення

ЄВРЕЇ ТА ЄВРЕЙСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ У БУСЬКУ: КЛОНДАЙК НЕРОЗГАДАНИХ ТАЄМНИЦЬ.

Що ми знаємо про євреїв? Особливо про тих, які проживали на наших землях та залишили ряд історичних пам’яток? – На жаль, майже нічого.
А чи Ви знали, що старий єврейський цвинтар (який знаходиться у м. Буську) – найстаріший цвинтар на території України, один з найстаріших у Центральній і Східній Європі. Кіркут датовано 1520 роком! Надгробні плити є зразком чудового мистецтва… … More ЄВРЕЇ ТА ЄВРЕЙСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ У БУСЬКУ: КЛОНДАЙК НЕРОЗГАДАНИХ ТАЄМНИЦЬ.

ПОЕТИКА ПЛАЧУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

У середньовічному соціокультурному просторі сприймання смерті людини, процес тужіння та акт поховання померлого суттєво вплинули на формування чуттєво–образної системи вітчизняного письменства. Мотиви плачу входять до структури пам’яток середньовічної літератури фрагментарно, не відділяючись від основної канви тексту.

Синтез фольклорної та книжної традицій є характерною рисою для середньовічного тексту. Історичні факти чергуються з ліро–епічними жанрами, а світські чи християнські теми розкриваються за допомогою народнопоетичних (або ж язичницьких) образів та символів. Засвідчує про фольклорну традицію і наявність оплакувальних мотивів у творі. … More ПОЕТИКА ПЛАЧУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Ніколи не бийте палицею об дошку! Або ж як закликали людей до церкви у середньовічній Вірменії!?

Середньовічні вірменські священники , щоб закликати людей до церкви, били дерев’яними молоточками об грубу дерев’яну доску .Такий музичний інструмент носив назву “симантрон”.
Але чому мусульмани забороняли використання дзвонів? Чи взагалі були дзвони у середньовічній Вірменії?
І чому вірменські автори так негативно ставляться до цього музичного інструменту? … More Ніколи не бийте палицею об дошку! Або ж як закликали людей до церкви у середньовічній Вірменії!?

СЕМАНТИКА ЇЖІ У КИЄВО–ПЕЧЕРСЬКОМУ ПАТЕРИКУ

Стаття присвячена аналізу семантики їжі у Києво–Печерському патерику крізь призму протистояння у тексті сакрального та профанного вимірів. Автор наводить приклади втрати їжею своєї первинної функції (насичення) на користь набуття нею сакрального значення, що випливає із метафізичної суті самого акту їжі і тісно пов’язане зі специфікою християнського світогляду. … More СЕМАНТИКА ЇЖІ У КИЄВО–ПЕЧЕРСЬКОМУ ПАТЕРИКУ

СВЯТА МАРГАРИТА – ФРАГМЕНТ ВІВТАРЯ СКЛАДНЯ. Друга половина XV ст.

СВЯТА МАРГАРИТА – ФРАГМЕНТ ВІВТАРЯ СКЛАДНЯ.
Друга половина XV ст.
Дерево, темпера, позолото
Бойківщина, с. Ріпне … More СВЯТА МАРГАРИТА – ФРАГМЕНТ ВІВТАРЯ СКЛАДНЯ. Друга половина XV ст.

“Чудо про змія” крізь епохи. Сюжет про Георгія – змієборця

Истоком всех сказаний о змееборчестве мог послужить египетский миф о борьбе Гора и Сета, что подтверждает египетская находка, которая неофициально называется «Гор Победоносец», датируется 4 веком до нашей эры и хранится в Музее Лувра … More “Чудо про змія” крізь епохи. Сюжет про Георгія – змієборця

А я якого Бога Ви вірите? Халкідонський собор — четвертий Вселенський собор

Халкідонський собор — четвертий Вселенський собор, скликаний за проханням римського імператора Маркіана та за згоди папи Лева I в Халкідоні (сучасний Кадикой, район Стамбула) у 451 році, з приводу єресі Євтихія — монофізитства. Євтихій навчав, що у Христі лише одна природа — божественна, а не подвійна (божественна та людська) і таким чином на хресті страждав не богочоловік, а сам Бог. … More А я якого Бога Ви вірите? Халкідонський собор — четвертий Вселенський собор