ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО СТАТУТА 1566 ГОДА В ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Положения и нормы Статута 1566 года свидетельствовали о новом этапе государственно-правового развития Великого Княжества Литовского, которое происходило под сильным влиянием политико-правовой мысли. В нем весьма разумно были совмещены собственные теоретико-правовые и правоприменительные наработки с ебщеевропейскими достижениями в сфере права. Именно поэтому Статут долгое время служил примером и образцом систематизации законодательства. Многие его положения опережали свое время и имели ярко выраженный программный характер, ориентированный на будущее, что выводило его в число самых прогрессивных европейских законов своего времени. … More ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО СТАТУТА 1566 ГОДА В ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ: ИСТОКИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

В средневековой Европе сложилось несколько цивилизаций: западноевропейская, византийская, восточноевропейская и центральноевропейская.Последняя в процессе своего развития в культурном и социальном плане постепенно сближалась с западной, но, в силу более позднего «старта», влилась внее лишь в наше время. Из восточноевропейской с созданием ВКЛ выделилась западная часть (Поднепровье), в развитом средневековье воспринявшая некоторые западные черты. На остальной территории Восточной Европы сложилась российская цивилизация. Специфические черты указанных цивилизаций во многом
определялись формами городского права. … More ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ: ИСТОКИ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ Том 1. Номер 1, січень-березень 2017 ВИПУСК «ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА»

АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ. ВИПУСК «ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА» АННАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. ВЫПУСК «ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ПРАВА» THE ANNALS  OF LEGAL HISTORY. ISSUE «THE HISTORY AND GEOGRAPHY OF THE MEDIEVAL LAW» Раді представити Вашій увазі вихід першого збірника “АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ. ВИПУСК «ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА» “.  АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ – український періодичний науковий журнал, присвячений … More АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ Том 1. Номер 1, січень-березень 2017 ВИПУСК «ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА»

МІЖНАРОДНО–ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАПСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ: ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

У статті розглядається історія становлення юридичного статусу Ватикану в середні віки. Автор інтерпретує відносини Святого Престолу з країнами середньовічної Європи через призму доктрини міжнародного права. … More МІЖНАРОДНО–ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАПСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ: ІСТОРІОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

НАБІР СТАТЕЙ ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА “ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА”

ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДІЄВІСТИЧНИЙ КЛУБ  ОГОЛОШУЄ ПРО НАБІР СТАТЕЙ ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА “ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА” Комісія з вивчення історії середньовічного права Львівського медієвістичного клубу виступає ініціатором створення міждисциплінарного періодичного наукового збірника “Історія та географія середньовічного права”, основним завданням якого є відображення науково-дослідних планів Комісії, публікація високоякісних наукових праць українських вчених, рецензування та реферування актуальних … More НАБІР СТАТЕЙ ДО ПЕРШОГО ВИПУСКУ НАУКОВОГО ЗБІРНИКА “ІСТОРІЯ ТА ГЕОГРАФІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА”

РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ «Про рекомендацію до друку монографії Мельника Віктора Мирославовича «Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти»

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Львівського медієвістичного клубу, студента юридичного та філософського (відділення політології) факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автора монографії В. М. Мельника про рекомендацію до друку монографії «Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти» та враховуючи, що: … More РІШЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО МЕДІЄВІСТИЧНОГО КЛУБУ «Про рекомендацію до друку монографії Мельника Віктора Мирославовича «Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти»

Створення комісії з вивчення історії середньовічного права

Організація науково-дослідної роботи, спрямованої на вивчення рецепції римського, магдебурзького права в середньовічній Центрально-Східній Європі та пошук нових архівних матеріалів, що відображають історію взаємодії звичаєвого та писаного права в Україні XIII-XVIII століть. Акцент у роботі Комісії буде зроблено на історико-правничому осмисленні української політичної культури та вивченні європейського характеру української правосвідомості. При цьому, діяльність Комісії не обмежена географічно. В сферу її інтересів входитиме середньовічний етап розвитку всіх існуючих правових систем. … More Створення комісії з вивчення історії середньовічного права

Віктор Мельник. ГЕОРГ ВАЙЦ ЯК ІСТОРИК СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА

ГЕОРГ ВАЙЦ ЯК ІСТОРИК СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ГЕРМАНСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОСУДАРСТВА ГЕОРГА ВАЙЦА LEGAL THEORY OF GERMAN STATE IN MIDDLE AGES OF GEORGE WAITZ Автор – Петрушенко Віктор Пилипович – лікар, медієвіст, краєзнавець Мельник Віктор Мирославович – політолог-міжнародник, юрист, член Української асоціації зовнішньої політики         У статті аналізується історико-правова теорія німецького вченого Георга Вайца (1813-1886). Центр цієї теорії … More Віктор Мельник. ГЕОРГ ВАЙЦ ЯК ІСТОРИК СЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПРАВА