Культові споруди “тінґи” як дороговказ міграцій готів до Північного Причорномор’я (І – ІІІ ст. н. е)

В запропонованій роботі увага приділяється процесу просування германських племен готів з Південної Прибалтики до Північного Причорномор’я шляхом висвітлення певних чинників, в даному випадку це світоглядні, символічні складові, що доволі часто оминалися дослідниками надаючи перевагу політичним, економічним, соціальним факторам, утім, безумовно, що і ті, і інші однаковою мірою впливали на події. Тут ми зосереджуємося на ролі германських тінґів, кам’яних кіл і їх значення у пошуках готами своєї «жаданої землі» Ойум. Передусім вкрай важливим є необхідність аналізу траєкторії просування германців в співвідношенні з інтелектуальними положеннями, писемними джерелами та археологічними знахідками. Отримуючи світоглядну картину германського суспільства на основі літературної спадщини, яка відбиває історичні реалії, цілком припустимо вважати, що готська експансія мала певний причинний та супровідний міфологічний підтекст. Належне уваги й те, що хоч і непрямо та певний інтерес до цього мали і філософи, які, звісно не займалися цим спеціально. Так відомий німецький філософ М. Хайдеґґер, котрий у власних працях робив спроби осмислювати поняття речей, не пройшов осторонь давньогерманського слова «тінґ», якому надавалося чільне місце і відповідно тлумачилося в своєму первинному значенні. Важко оминути також концепцію Ф. Ніцше щодо ідеї вічного повернення, яка дає зрозуміти про циклічність буття, оскільки в нашому питанні вона відкриває, принаймні окреслює сутність процесів, екстраполюючи до міграційних рухів германських племен початку нашої ери.

КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. ЛЕКЦІЯ X: ОДІН В СКАНДИНАВСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ.

Львівський медієвістичний клуб, разом з Владиславом Кіорсаком (автор тексту), раді Вам представити неординарний та цікавий курс лекцій з історії скандинавської міфології. Лекція X:  Одін в скандинавській міфології. Лекция X: Один в скандинавской мифологии. Lecture X: Odin in Norse mythology. Центральною персоною в германській міфології виступає бог Одін (в германських народів епохи переселення народів Водан). Він…

КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. ЛЕКЦІЯ IX: БОГ ЛОКІ В ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ.

Львівський медієвістичний клуб, разом з Владиславом Кіорсаком (автор тексту), раді Вам представити неординарний та цікавий курс лекцій з історії скандинавської міфології. Лекція IX: Бог Локі в германо-скандинавській міфології. Лекция IX: Бог Локи в германо-скандинавской мифологии. Lecture IX: God Loki in Norse mythology. В даних лекціях ми не будемо розглядати асів у порядку верховності, традиційно представленому історіографією. По…

Курс лекції з історії скандинавської міфології. Лекція VІІІ: Зображення бога Тора в середньовічних скандинавських джерелах.

Львівський медієвістичний клуб, разом з Владиславом Кіорсаком (автор тексту), раді Вам представити неординарний та цікавий курс лекцій з історії скандинавської міфології.  Лекція VІІІ: Зображення бога Тора в середньовічних скандинавських джерелах. Lecture VІІI: The image of the god Thor in medieval Scandinavian sources. Лекция VІІІ: Изображение бога Тора в средневековых скандинавских источниках. Замість вступу!) Всім приємного читання….

Курс лекції з історії скандинавської міфології. Лекція VІІ: Вани в скандинавській міфології.

Львівський медієвістичний клуб, разом з Владиславом Кіорсаком (автор тексту), раді Вам представити неординарний та цікавий курс лекцій з історії скандинавської міфології.  Лекція VІІ: Вани в скандинавській міфології. Lecture VІI: Vanirs in Norse mythology. Лекция VІІ: Ванны в скандинавской мифологии. Замість вступу!) Свіжа, коротенька записочка ( я помітив, що ви не дуже хочете багато читати )…

Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис)

Владислав Кіорсак – студент 3 курсу історичного факультету. Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис) Brewing tradition in the Middle Ages (short essay) Традиции пивоварения в Эпоху Средневековья (краткий очерк) Основним напоєм північної Європи в часи середньовіччя було пиво (ель). В часи середньовіччя чіткого поділу на ель чи пиво ще не існувало. В Англію традиція пивоваріння…

Курс лекції з історії скандинавської міфології. Лекція V: Девять світів скандинавської міфології: Вальхалла (продовження)

Львівський медієвістичний клуб, разом з Владиславом Кіорсаком (автор тексту), раді Вам представити неординарний та цікавий курс лекцій з історії скандинавської міфології.  Лекція V: Девять світів скандинавської міфології: Вальхалла (продовження) Девять миров германо-скандинавской мифологии: Вальхалла (продолжение) Nine worlds of Norse mythology: Valhalla (continuation) В скандинавській фольклорній традиції зберігається уявлення про влаштування Всесвіту, як цілого комплексу світів, що пов’язані між…

Курс лекції з історії скандинавської міфології. Лекція ІIІ: Уявлення про будову світу в середовищі середньовічного скандинавського суспільства (Частина 1)

Львівський медієвістичний клуб, разом з Владиславом Кіорсаком (автор тексту), раді Вам представити неординарний та цікавий курс лекцій з історії скандинавської міфології.  3. Уявлення про будову світу в середовищі середньовічного скандинавського суспільства (Частина 1). The concept of the structure of the world among medieval Scandinavian society (Part 1). Представления о строении мира в среде средневекового скандинавского…