Походи вікінгів у VIII–XI ст.

Походи вікінгів у VIII–XI ст. Viking Expeditions during VIII–XI cen. AD Автор – Христина Базюк, студентка V курсу історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка Якщо інформацію про будову кораблів вікінгів найкраще черпати із археологічних джерел, то про розмір їх ескадр – навпаки, із джерел літературних. Попри певну заангажованість, різноманітні хроніки досі залишаються основним способом дізнатися про чисельність «північного…

СКАНДИНАВСЬКО-, ФРИЗЬКО- ТА ФРАНКО-СЛОВ’ЯНСЬКА ТОРГІВЛЯ НА ТЕРЕНАХ ПОЛАБ’Я (VIII–ІХ СТ.)

У статті проаналізовано скандинавсько-, фризько- та франко-слов’янські торгівельні відносини VIII–IX ст. в контексті розвитку торгівлі на території Слов’янського Полаб’я. Визначено предмет полабського експорту та імпорту. Простежено зв’язок торгівлі з політичним та економічним розвитком регіону.

Славетні жінки Русі: Інгігерда.

Гендерне питання на території Русі та Скандинавії дещо відрізнялось від Загальноєвропейського. На цих територіях жінки мали набагато ширші політичні та соціальні права, могли володіти власністю, брати участь у вічах (скандинавський тінг), обирати собі чоловіків тощо. Становище жінки було практично рівним становищу чоловіка, приміром жінка могла разом з чоловіками бенкетувати, при чому знатні жінки займали відповідні місця, на відміну від давньогрецьких жінок, які мали перебувати лише в певній жіночій частині столу. Жінки в Скандинавії могли бути головами роду, організаторами походів та подорожей, воїнами, правителями тощо. Ця культурна ситуація сприяла тому, що в історії Русі фігурують жінки, діяльність яких досить добре зафіксована в джерелах та можемо розцінювати їх як суб’єкт тодішньої політки,через прямий та опосередкований вплив на сучасні їм події.

ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОГО КНЯЗЯ РЮРИКА

У статті розглянуто версії походження літописного князя Рюрика. На основі сучасних досліджень, а також даних археології підтримано гіпотезу Фрідріха Крузе, який ототожнив Рюрика з Рориком Ютландським.

Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис)

Владислав Кіорсак – студент 3 курсу історичного факультету. Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис) Brewing tradition in the Middle Ages (short essay) Традиции пивоварения в Эпоху Средневековья (краткий очерк) Основним напоєм північної Європи в часи середньовіччя було пиво (ель). В часи середньовіччя чіткого поділу на ель чи пиво ще не існувало. В Англію традиція пивоваріння…

Наталія Райтаровська.Нормандське завоювання Англії та Сицилії: загальне та особливе (загальний нарис).

Наталія Райтаровська. Студентка 4-го курсу історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка. Нормандське завоювання Англії та Сицилії: загальне та особливе. Нормандское завоевание Англии и Сицилии: общее и особенное. Norman conquest of England and Sicily: general and special. Для того, щоб розпочати обговорення нашого питання, потрібно розібратись із термінологією. Найчастіше норманів називали у Західній Європі вікінгами, на Русі…

Димидюк Дмитро. Норманська та антинорманська теорія: де істина?

Димидюк Дмитро, 4 курс історичного факультету. В ході нашої розмови, на засіданні секції історії античності, середніх віків та візантиністики при НТІФ та Львівського медієвістичного клубу. котра була присвячена норманській та антинорманській теорії, ми прийшли до таких висновків: 1) Рюрик скоріш за все був варягом. 2) Слово “Русь” теж скоріш за все має варязьке походження. Але…