СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

Героїчний епос – це сукупність творів про бойову, лицарську звитягу, оспівана народними співцями, яка зображає події минувшини так, як їх трактував народ у період створення цих творів.
За часом побутування цей епос поділяється на три основних групи: архаїчний (міфи, легенди), античний («Іліада» й «Одіссея» Гомера, «Махабхарата» і «Рамаяна» в індусів) та середньовічний героїчний епос. Останній активно побутував в Європі в період раннього та зрілого Середньовіччя, брав за основу реальні історичні події, які доповнював фантастичними чи просто вигаданими образами.
Основою для героїчного епосу служили бойові гімни, створенні дружинними співцями, які брали безпосередню участь в описаних ними подіях. Сюжети цих гімнів у період раннього Середньовіччя активно запозичували бродячі співці, які відігравали значну роль у формуванні національної свідомості кожного народу. … More СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

Культові споруди “тінґи” як дороговказ міграцій готів до Північного Причорномор’я (І – ІІІ ст. н. е)

В запропонованій роботі увага приділяється процесу просування германських племен готів з Південної Прибалтики до Північного Причорномор’я шляхом висвітлення певних чинників, в даному випадку це світоглядні, символічні складові, що доволі часто оминалися дослідниками надаючи перевагу політичним, економічним, соціальним факторам, утім, безумовно, що і ті, і інші однаковою мірою впливали на події. Тут ми зосереджуємося на ролі германських тінґів, кам’яних кіл і їх значення у пошуках готами своєї «жаданої землі» Ойум. Передусім вкрай важливим є необхідність аналізу траєкторії просування германців в співвідношенні з інтелектуальними положеннями, писемними джерелами та археологічними знахідками. Отримуючи світоглядну картину германського суспільства на основі літературної спадщини, яка відбиває історичні реалії, цілком припустимо вважати, що готська експансія мала певний причинний та супровідний міфологічний підтекст. Належне уваги й те, що хоч і непрямо та певний інтерес до цього мали і філософи, які, звісно не займалися цим спеціально. Так відомий німецький філософ М. Хайдеґґер, котрий у власних працях робив спроби осмислювати поняття речей, не пройшов осторонь давньогерманського слова «тінґ», якому надавалося чільне місце і відповідно тлумачилося в своєму первинному значенні. Важко оминути також концепцію Ф. Ніцше щодо ідеї вічного повернення, яка дає зрозуміти про циклічність буття, оскільки в нашому питанні вона відкриває, принаймні окреслює сутність процесів, екстраполюючи до міграційних рухів германських племен початку нашої ери. … More Культові споруди “тінґи” як дороговказ міграцій готів до Північного Причорномор’я (І – ІІІ ст. н. е)

ДОГОВІР З ДИЯВОЛОМ: ЗАХІДНА І СХІДНА ТРАДИЦІЇ

Укладання договору людини з Дияволом – один з найпоширеніших елементів демонології Середньовіччя та ранньомодерного часу як на Заході, так і на Сході. Така популярність сприяла обростанню цього елементу міфами та вигадками, які були пов’язані з фольклорними особливостями регіонів як тоді, так і сьогодні. Мета цієї статті – простежити традицію появи та формування власне самого явища укладання договору з Дияволом, виявити відмінні та спільні риси у формуванні та ставленні до угоди на Заході та на Сході, провести ґрунтовний аналіз основних способів та елементів процесу укладання договорів на підставі демонологічних творів та матеріалах судів, а також висвітлити можливі варіанти завершення угоди з Дияволом. … More ДОГОВІР З ДИЯВОЛОМ: ЗАХІДНА І СХІДНА ТРАДИЦІЇ

Генеалогія в Середньовічній Скандинавії

Генеалогія в Середньовічному Скандинавському соціумі відігравала надзвичайно важливу роль. На відміну від Західної Європи, де родова пам’ять нараховувала максимум три покоління, скандинави могли перелічити своїх предків які жили сотні років тому.

Особливу роль генеалогія відігравала в дописемний період, оскільки тоді вона була способом формування історичної пам’яті та передачі історичних знань. … More Генеалогія в Середньовічній Скандинавії

МЕТОДОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ РОБОТИ З ЛЕГЕНДАРНИМИ САГАМИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

В сучасній пострадянській історіографії за «легендарними сагами» закріпилась слава художньої літератури, яку не можна трактувати, як історичне джерело. Хоча в світовій історіографії «сагам про давні часи» присвячено велику кількість теоретичних напрацювань, вони так і не залучались до наукового обігу російськими та українськими істориками. Більшість текстів саг не перекладені, або фрагментарно перекладені слов’янськими мовами. Перед дослідниками постає завдання переосмислення даного питання, заснованого на критичному джерелознавстві та залученні сучасної світової історіографії. … More МЕТОДОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ РОБОТИ З ЛЕГЕНДАРНИМИ САГАМИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. Лекція XІІ: Йоль та Різдво як приклади релігійного синкретизму язичництва та християнства.

Уявіть собі найдовшу ніч в році там де і так вони завжди довгі, там де на блискучому снігу розливається тьмяне оранжеве світло, а на небі літають зелені вогники. Ця ніч є особливою, оскільки саме тоді до світу людей приходить найбільше неземних гостей. … More КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. Лекція XІІ: Йоль та Різдво як приклади релігійного синкретизму язичництва та християнства.

Звіт з лекції: “Від Кухуліна до св. Патрика: еволюція світогляду ірландців у ранньому Середньовіччі”

Більшість відомих нам ірландських міфів були записані ченцями в ІХ ст. Цікавим є те, що це епоха набігів вікінгів, які на своїх дракарах (де на носі корабля була фігура дракона) грабували місцеве населення та монастирі. В очах тубільців ці події пов’язувалися із міфологічним періодом історії (зокрема мова йде про протистояння жителів острова із демонічними силами фоморів). З джерел яскраво видно, що тогочасні ірландці починають асоціювати себе із синами Міля, а образ фоморів накладається на вікінгів, в наслідок чого останні отримують низку характеристик, пов’язаних із демонічними істотами Іншого Світу. Все це призвело до того, що ірландці навіть після хрещення продовжували сприймати міфологічну реальність як справжню історію власного народу. … More Звіт з лекції: “Від Кухуліна до св. Патрика: еволюція світогляду ірландців у ранньому Середньовіччі”

Вікдрита лекція ЛМК: “Від Кухуліна до св. Патрика: еволюція світогляду ірландців у ранньому Середньовіччі”

Львівський медієвістичний клуб Наукове товариство історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка Кафедра історії середніх віків та візантиністики Відкрите засідання Львівського медієвістичного клубу на тему: “Від Кухуліна до св. Патрика: еволюція світогляду ірландців у ранньому Середньовіччі” Зустріч відбудеться 12 листопада (четвер) о  13-30. Місце зустрічі – кафедра історії середніх віків та візантиністики. Лектор – Дмитро Лісін. Аспірант.  Запрошуємо … More Вікдрита лекція ЛМК: “Від Кухуліна до св. Патрика: еволюція світогляду ірландців у ранньому Середньовіччі”

“…СВІТ НЕ В КНИГАХ І КАРТАХ, ВІН ТАМ, ЗА ВІКНОМ…” ЛІНГВІСТИКА І СЮЖЕТНІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МІФОЛОГІЇ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА.

Середзем’я створювалося на основі синтезу давніх мов та міфів, процес чого зайняв багацько років. Автор цього світу був вельми скромним, зводячи свою роль до дослідника існуючої легенди. Світ Толкіна – щось більше, ніж звичайне перебирання запозичень культурної історії Британських островів та Скандинавії. Середзем’я — для тих, хто втікає від сучасності і людських химер. Залишилось тільки дати волю фантазії, в пригоді якій стане багата на пам’ятки середньовічна література. … More “…СВІТ НЕ В КНИГАХ І КАРТАХ, ВІН ТАМ, ЗА ВІКНОМ…” ЛІНГВІСТИКА І СЮЖЕТНІСТЬ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ МІФОЛОГІЇ У ТВОРЧОСТІ ДЖ. Р. Р. ТОЛКІНА.

КУРС ЛЕКЦІЇ З МІФОЛОГІЇ ФІНО-УГОРСЬКИХ НАРОДІВ. Лекція ІІІ Боги і духи

В даній лекції пропонуємо розглянути пантеон богів і духів, які мали місце в уявленнях фіно-угрів. Розпочнемо з фінів, карелів і естонців.

Спільним фінським небесним богом постає Юмала чи Юмал (у естонців). Власне, загальна картина пантеону божеств у фінів і карелів постає наступним чином. Господарем лісу чи лісовим богом виступає Тапіо. Вважалося, що він посилає здобич мисливцям при полюванні. Його жінка – Міелотар (Міеліккі) була «лісовою господинею». Тапіо мав доньок – покровительок окремих звірів при полюванні. Вони називалися «матерями звірів». … More КУРС ЛЕКЦІЇ З МІФОЛОГІЇ ФІНО-УГОРСЬКИХ НАРОДІВ. Лекція ІІІ Боги і духи

КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. ЛЕКЦІЯ XІ: Хеймдаль в давньоскандинавській писемності.

Важливе місце в скандинавському пантеоні посідає син Одіна, світлий ас Хеймдаль. В «Заклинанні Хеймдаля» говориться, що його народжувало дев’ять сестер в Старшій Едді (Пісня про Хюндле) вони всі згадуються поіменно. Часто в поемах зустрічаються інші імена бога, як скажімо Ріг Віндлері, чи Халлінскіді. … More КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. ЛЕКЦІЯ XІ: Хеймдаль в давньоскандинавській писемності.

КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. ПОСИЛАННЯ НА ВСІ ЛЕКЦІЇ.

Нижче подано посилання на всі лекції даного курсу. Користуйтеся на здоров’я=) … More КУРС ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СКАНДИНАВСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ. ПОСИЛАННЯ НА ВСІ ЛЕКЦІЇ.