Фортеця Алустон: від заснування до занепаду

Фортеця Алустон: від заснування до занепаду  The fortress Aluston: from foundation to decline Автор – Дмитро Копилов, студент-магістр історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка Чи знали ви, що територія сучасної України, а саме південний берег Криму, з IX століття разом з Херсоном (середньовічна назва античного Херсонесу в Севастополі) була великою фемою (військова адміністративна одиниця) Візантійської імперії,…

Культові споруди “тінґи” як дороговказ міграцій готів до Північного Причорномор’я (І – ІІІ ст. н. е)

В запропонованій роботі увага приділяється процесу просування германських племен готів з Південної Прибалтики до Північного Причорномор’я шляхом висвітлення певних чинників, в даному випадку це світоглядні, символічні складові, що доволі часто оминалися дослідниками надаючи перевагу політичним, економічним, соціальним факторам, утім, безумовно, що і ті, і інші однаковою мірою впливали на події. Тут ми зосереджуємося на ролі германських тінґів, кам’яних кіл і їх значення у пошуках готами своєї «жаданої землі» Ойум. Передусім вкрай важливим є необхідність аналізу траєкторії просування германців в співвідношенні з інтелектуальними положеннями, писемними джерелами та археологічними знахідками. Отримуючи світоглядну картину германського суспільства на основі літературної спадщини, яка відбиває історичні реалії, цілком припустимо вважати, що готська експансія мала певний причинний та супровідний міфологічний підтекст. Належне уваги й те, що хоч і непрямо та певний інтерес до цього мали і філософи, які, звісно не займалися цим спеціально. Так відомий німецький філософ М. Хайдеґґер, котрий у власних працях робив спроби осмислювати поняття речей, не пройшов осторонь давньогерманського слова «тінґ», якому надавалося чільне місце і відповідно тлумачилося в своєму первинному значенні. Важко оминути також концепцію Ф. Ніцше щодо ідеї вічного повернення, яка дає зрозуміти про циклічність буття, оскільки в нашому питанні вона відкриває, принаймні окреслює сутність процесів, екстраполюючи до міграційних рухів германських племен початку нашої ери.

Проблема Близького Сходу в середині VII ст.: Урок для України? Чи потрібно “вбивати історію”?

У статті порівнюється причини втрати Візантією території Близького Сходу у середині VII ст. із сучасними подіями – сепаратизмом Донбасу та Криму. Проаналізовано причини тих процесів та знайдено спільні риси. Стаття носить історіософський характер і не претендує на істину. Нашим завдання є лише спровокувати дискусію та максимально розглянути всі аспекти проблеми і спробувати спрогнозувати майбутнє.

Лекція “Що кримсько-татарські джерела можуть змінити в історії України?”

Оскільки усі писемні пам’ятки відображають події, людей та своїх творців, османські джерела оцінюються в усіх цих трьох аспектах. Як джерело відомостей про події османські джерела мають ключове значення для історії Півдня України упродовж трьох століть панування Османської імперії. Та навряд чи вони принесуть сенсаційні відкриття, що здатні цілком переінакшити уявлення про минуле цього регіону та…

“Золото скіфів” повернеться в Україну.

Музейні предмети скіфської доби, які зараз знаходяться в Голландії в рамках виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”і виставляються у краєзнавчому музею м.Бонн та археологічному музею Амстердамського університету “Аллард Пірсон” визнані такими, що належать Україні і підлягають поверненню. Це підтвердило МЗС Королівства Нідерланди, повідомляє Радіо Свобода. Згідно з рішенням українського міністерства, зберігання та оперативне управління музейними предметами…