ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ “ВІКІНГИ НА РУСІ ДО 882 РОКУ”

В Ладозі знайдені залишки різних дерев’яних споруд, серед яких є зрубні та каркасні типи. В залишках ладозьких споруд VIII – Х ст. виявлені буси, скло, формочки для лиття, кістки ( прикрашені різьбою), різноманітні вироби з бурштину та ремісничі інструменти. По знайдених корабельних заготівках не виключено, що в околицях Ладоги відбувалося виготовлення суден[36]. Ладога також була прогресуючим ремісничим центром, адже багато знайденої продукції має місцевих характер виготовлення, а знайдені великі партії товару (буси) вірогідно виготовлялися та готувалися для продажу. Виявлені монети зі Сходу ще раз підтверджують думку про широкомасштабну торгівлю. … More ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ “ВІКІНГИ НА РУСІ ДО 882 РОКУ”

Славетні жінки Русі: Інгігерда.

Гендерне питання на території Русі та Скандинавії дещо відрізнялось від Загальноєвропейського. На цих територіях жінки мали набагато ширші політичні та соціальні права, могли володіти власністю, брати участь у вічах (скандинавський тінг), обирати собі чоловіків тощо. Становище жінки було практично рівним становищу чоловіка, приміром жінка могла разом з чоловіками бенкетувати, при чому знатні жінки займали відповідні місця, на відміну від давньогрецьких жінок, які мали перебувати лише в певній жіночій частині столу. Жінки в Скандинавії могли бути головами роду, організаторами походів та подорожей, воїнами, правителями тощо. Ця культурна ситуація сприяла тому, що в історії Русі фігурують жінки, діяльність яких досить добре зафіксована в джерелах та можемо розцінювати їх як суб’єкт тодішньої політки,через прямий та опосередкований вплив на сучасні їм події. … More Славетні жінки Русі: Інгігерда.

ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОГО КНЯЗЯ РЮРИКА

У статті розглянуто версії походження літописного князя Рюрика. На основі сучасних досліджень, а також даних археології підтримано гіпотезу Фрідріха Крузе, який ототожнив Рюрика з Рориком Ютландським. … More ДИСКУСІЇ ПРО ПОХОДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОГО КНЯЗЯ РЮРИКА

Що таке Хедебю і чому він став найбільшим центром данських вікінгів?

В ранньосередньовічній Скандинавії поселення ніколи не досягли великих розмірів, Хедебю, яке мало розмір 24 гектарів було чи не найбільшим таким містом. Такий тип міст був характерний для VIII –X ст. і в Скандинавській історіографії вони отримали назву віки. Цей тип поселень був перенесений скандинавами і на територію північної Русі. … More Що таке Хедебю і чому він став найбільшим центром данських вікінгів?

Руси як промоутери Київської Русі, або що писали про русів закавказькі історики?

Бачимо, що контакти русів та слов’ян з народами Закавказзя (зокрема й вірменами) мають доволі довгу та цікаву історію. Руси відігравали роль не тільки грабіжників та воїнів, але були й промоутерами Київської Русі, рекламуючи її на Закавказзі, через що місцеві хроністи вже мали певне враження про це державне утворення. Зауважимо, що справжні контакти між двома світами почалися лише із прийняттям християнства Руссю, коли остання увійшла не тільки в світ християнських держав, але стала частиною “ромейської цивілізації”, де була й Вірменія. … More Руси як промоутери Київської Русі, або що писали про русів закавказькі історики?

МЕТОДОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ РОБОТИ З ЛЕГЕНДАРНИМИ САГАМИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

В сучасній пострадянській історіографії за «легендарними сагами» закріпилась слава художньої літератури, яку не можна трактувати, як історичне джерело. Хоча в світовій історіографії «сагам про давні часи» присвячено велику кількість теоретичних напрацювань, вони так і не залучались до наукового обігу російськими та українськими істориками. Більшість текстів саг не перекладені, або фрагментарно перекладені слов’янськими мовами. Перед дослідниками постає завдання переосмислення даного питання, заснованого на критичному джерелознавстві та залученні сучасної світової історіографії. … More МЕТОДОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ РОБОТИ З ЛЕГЕНДАРНИМИ САГАМИ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ.

Гігієна в середні віки. Міф і реальність.

Гігієна в середні віки. Міф і реальність. Автор – Владислав Кіорсак, студент 3-го курсу історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка ВСТУП          В шкільних підручниках, статтях, книгах, фільмах середньовіччя зображується як період абсолютною антисанітарії, брудні міста в яких люди  роками не мились. В даній статті ми спробуємо з’ясувати чи справді це було так.          Справді … More Гігієна в середні віки. Міф і реальність.

Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис)

Владислав Кіорсак – студент 3 курсу історичного факультету. Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис) Brewing tradition in the Middle Ages (short essay) Традиции пивоварения в Эпоху Средневековья (краткий очерк) Основним напоєм північної Європи в часи середньовіччя було пиво (ель). В часи середньовіччя чіткого поділу на ель чи пиво ще не існувало. В Англію традиція пивоваріння … More Традиції пивоваріння в Епоху Середньовіччя (короткий нарис)

Ким був батько князя Аскольда?

Ким був батько князя Аскольда? Кем был отец князя Аскольда? Who was the father of Askold? Мабуть, кожен з нас хоча б раз в житті чув хрестоматійну історію про князів Аскольда і Діра, які правили Києвом до приходу князя Олега. Ці дві постаті овіяні легендами, але в цій замітці ми спробуємо коротко розповісти про їх батька, … More Ким був батько князя Аскольда?