РЕНЕССАНС И ПОСТМОДЕРН: МОДЕЛИ ЛИЧНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ

Статья посвящена проблемам сравнительного анализа процессов развития национального самосознания и культуры в эпохи Ренессанса и Постмодерна. Раскрываются основные аспекты цикличности развития национального самосознания и культурного развития в разные исторические эпох

Звіт з лекції: “Повсякденне життя флорентійців в період теократичної республіки Джироламо Савонароли (1494-1498)”

Львівський медієвістичний клуб Наукове товариство історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка Кафедра історії середніх віків та візантиністики Відкрите засідання Львівського медієвістичного клубу на тему: “Повсякденне життя флорентійців в період теократичної республіки Джироламо Савонароли (1494-1498)” Повседневная жизнь флорентийцев в период теократической республики Джироламо Савонаролы (1494-1498) Daily life florentines during the theocratic republic Girolamo Savonarola (1494-1498) Лектор –…

Каролінгське відродження: передумови, творці, досягнення

У статті розглядається феномен Каролінгського відродження. Шляхом аналізу історичних подій, автор простежує передумови цього першого відродження вченості у Західній Європі, розповідає про його творців і їх досягнення. Автор приходить до висновку, що Каролінгське відродження було закономірним явищем своєї епохи, і мало великі здобутки та наслідки для наступних сторіч.

Димидюк Дмитро. Періодизація історії середніх віків.

В ході нашої розмови, на засіданні секції історії античності, середніх віків та візантиністики при НТІФ та Львівського медієвістичного клубу. котра була присвячена періодизації історії середніх віків та самому поняттю “середні віки”, ми прийшли до таких висновків:

1) Відносно самого терміну “середні віки” – він хоч є не правильним,але іншого терміну у нас немає (термін “темні віки” – зовсім абсурдний) і появилася думка про те, що потрібно цю епоху розділити на дві окремі епохи, межа між якими пролягатиме десь в IX-XI ст. (в залежності в якій країні).

Юрій Скіра “Коротко про передумови Каролінгського ренесансу”

Коли ми говоримо про передумови Каролінгського Ренесансу, мова йтиме про згасання римської культури і настання доби варварських королівств у Європі. В цей час інтелектуальне життя припиняє свій звичний цикл, а подекуди зовсім згасає. Г. Кенігсбергер пише у своїй монографії “Середньовічна Європа. 400 – 1500 рр.”, що за два століття до правління Карла Великого(768 – 814) на північ від Альп зникають всі римські школи та інтелектуальні центри. Вони зберігаються лише в Італії, Іспанії, монастирях Нортумбрії (Англія) та Ірландії – острові вчених та святих.