СКАНДИНАВСЬКО-, ФРИЗЬКО- ТА ФРАНКО-СЛОВ’ЯНСЬКА ТОРГІВЛЯ НА ТЕРЕНАХ ПОЛАБ’Я (VIII–ІХ СТ.)

У статті проаналізовано скандинавсько-, фризько- та франко-слов’янські торгівельні відносини VIII–IX ст. в контексті розвитку торгівлі на території Слов’янського Полаб’я. Визначено предмет полабського експорту та імпорту. Простежено зв’язок торгівлі з політичним та економічним розвитком регіону.

Ціни у Середньовіччі: що можна було купити за кілограм срібла ?

ЦІНИ В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ: ЩО МОЖНА БУЛО КУПИТИ ЗА КІЛОГРАМ СРІБЛА? ЦЕНЫ  В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ЧТО МОЖНО БЫЛО КУПИТЬ ЗА КИЛОГРАММ СЕРЕБРА? PRICES IN MIDDLE AGES. WHAT YOU COULD BOUGHT FOR ONE KILOGRAM OF SILVER? Автор  – Кіорсак Владислав, студент історичного факультету ЛНУ  ім. Івана Франка. Контакт – Vlad.Kiorsak@Gmail.com Загальновідомо, що вихідці зі Скандинавії були наймобільнішим народом Європи. Саме…