Битва при Пуатьє – 10 жовтня 732 р.

Всім добре відомо про битву при Пуатьє 1356 р., в ході якої війська Едуарда Чорного Принца перемогли французів за часів Столітньої війни. Однак, цей епізод не був єдиним в історії масштабним кровопролиттям з такою назвою. Ще раніше, 10 жовтня 732 р. відбулась битва при Пуатьє – поблизу від кордону між Франкським королівством і тоді ще…

Володимир Лагодич. Територіальні князівства Франції ІХ-ХІ ст.: етапи формування

Чому “Моя честь зветься вірність” – не девіз ранньосередньовічного феодала? Перш ніж говорити про фактори формування територіальних князівств Французького королівства IX – XI ст., слід коротко пояснити, що таке територіальне князівство, тим більше що науковий термін «територіальні князівства», principautés territoriales, практично відсутній в нашій історіографії. Територіальні князівства – це найбільші ф’єфи (або, якщо хочете, феоди…

Еволюційна генетика вікінгів в інтерпретації ВВС

Еске Віллерслев, данський фахівець в області еволюційної генетики, досліджував останки понад 400 скандинавів з різних точок Європи. Досліджував і досліджував, молодець, скажемо ми, але міркування про результати починаються ось так: “Пора знову переписувати підручники історії” Фахівець в області еволюційної генетики! А може, якщо Ви і будете переписувати підручники, тим більше “в черговий раз” – то…

Володимир Лагодич. Церковна політика у візантійській Італії. Частина І

Серед знаменитих мозаїк з Равеннської базиліки в Сан-Вітале чільне місце займає зображення імператора Юстиніана Великого в оточенні придворних. Наближені гідні свого властителя – імператора оточують прославлені полководці Велізарій та Нарсес, префект преторія відвойованої Італії Антіох та магнат Юліан Аргентарій, який виділив на спорудження базиліки 26 тис. солідів. Але, крім них, є ще одна людина. Єдиний,…

Юлія Свищ. Історіографія з теми застосування меча та його ролі в культурі Середніх віків

Українська історіографія цієї проблеми не так широко представлена, але все ж із наявних праць ми можемо зробити висновки про символіку меча на теренах Русі. Цього питання, у своєму дослідженні «Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі»[1], частково торкнувся український історик  Микола Котляр, проте слід зазначити, що це не є основна тема дослідження вченого. Провідною для його є…

Юлія Свищ. Коронаційні мечі

Традиційно початок правління монарха починається з його зведення на прабатьківський престол, з церемонії вінчання, коронації, яка історично мала сакраментальний і процесуальний зміст. Відповідно як і кожній церемонії у коронації є певний набір інсигній – корона, каблучка, скіпетр, а серед них і меч. У  церемонії  коронації британських монархів традиційно використовуються п’ять мечів, кожен з яких символізує…

Юрій Маєвич. Розселення циганів територією України

Первинна локалізація, шляхи міграції та навіть етимологія назви циганського населення в різних регіонах світу досі викликають дискусії.  Користуючись найбільш загальним визначимо, що цигани – етнічна спільнота, самоназва якої «рома», є поширеною в регіонах Європи, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці, країнах Північної і Південної Америки. Місцем первинного розселення прийнято вважати Індію, проте є інші версії,…

Юрій Маєвич. Еволюція військової, політичної та соціальної думки франків

   Аналізувати  розвиток військової думки франків, еволюцію зброї та озброєння їх війська, впровадження нових технологій та інститутів найкраще через розгляд битв, ведених франками на різних етапах їх історії. Аналіз сутичок та конфліктів, їх перебіг, особливості, дозволить показати на прикладі еволюцію військової справи франків від першої їх згадки, до розпаду Франкського королівства. До розгляду наведемо три…

Юлія Свищ. Символічне та сакральне значення меча

Як і у ранньому середньовіччі, у період з ХІІ до XV ст. меч продовжував відігравати важливу роль у світогляді народів. І надалі важливу сакральну роль відігравали написи на клинках. Багато написів того часу були такого змісту – GICELIN ME FECIT (“Гіселін зробив мене”).[1] На більшості тогочасних мечів проміжки між літерами у написах значні, літери виготовленні…

Юрій Маєвич. Управління, склад та забезпечення війська франків IV-IX ст.

     Логістика в теперішньому розумінні – це наука про структуру війська, його організацію, організацію і діяльність тилу в сфері підтримки боєздатності військ, забезпеченням їх всіма видами матеріальних засобів і створення умов за якими буде максимально легко втілити тактику і стратегію.[1] При розгляді логістики франкського війська під даним поняттям розумітимемо структуру армії  на різних етапах історії…