Едуард Макаренко. Прецедент Вендського хрестового походу 1147 р. в історії Балтики.

Матеріал опубліковано у цьогорічному збірнику LAUREA IIII. Античний світ і Середні віки, виданого за результатами IV наукових читань, присвячених памяті професора В. І. Кадєєва «Античний світ і Середні віки». Ознайомитись із електронною версією збірника можна за посиланням: http://antiquity.karazin.ua/laurea_4/ Вендський хрестовий похід 1147 р. став для свого часу унікальним явищем в історії не лише Балтійського регіону, а…

Володимир Лагодич. Балдуїн Бульонський – вбивця Тороса, правителя Едеси?

Вступ Наприкінці XI ст. місто Едеса (суч. Шанлиурфа, Туреччина), розташоване у Верхній Месопотамії, номінально перебувало під владою Візантії, а фактично – після поразки ромеїв при Манцикерті (1071 р.), коли Імперія втратила контроль над східними фемами, було незалежним. Владу в місті ділили між собою візантійський намісник (дука) та Рада ішханів, куди входили представники місцевої аристократії. З…

Бийте всіх, Господь взнає своїх…

Доброго ранку, дорогі наші читачі. Сьогоднішній ранок не почався для вас із питання “як мені відрізнити католиків від катарів”? Навіть як не почався – не має значення. Сьогодні й завтра у нас в гостях буде Симон IV де Монфор, граф Лестер, автор фрази, яка стала назвою цього допису. Варто сказати, що її знають навіть ті,…

Василь Босак. Мінувально-підкопні засоби та їх застосування

Мінувально–підкопні засоби були найефективнішими для нанесення максимальних пошкоджень ворожим фортифікаціям. В такий спосіб військо нападників вирішувало одразу кілька завдань: пошкодження, які наносились муру були або невідновними, або для їх ремонту потрібно було багато часу і ресурсів (а під час облоги їх завжди не вистачало); підкоп показав себе значно ефективніше ніж таран і бурав; отвір в…

Василь Босак. Перр’є і требюше – вплив на військову справу Середньовіччя

Перр’є з’явилося в Європі лише ближче до VII–VIII ст. і було принципово новим знаряддям, тож прослідкувати його тяглість (чи бодай часткову схожість) з античними аналогами неможливо.  Батьківщиною перр’є був Китай, де його запримітили арабські мандрівники [1]. В своїх працях вони згадували про нього як про манджанік. У Візантії ця машина стала відомою трохи раніше під…

Василь Босак. Торсіонні машини та їх еволюція

Еволюційним продовженням гастрафетів стала низка машин торсіонного типу [1], що вперше були описані інженером Бітоном в ІІ ст. до н. е. В історіографії їх найчастіше означують як катапульту. Термін походить від давньогрецького καταπέλτης – (katapeltēs), від часток κατά (kata), “вниз” і πάλλω (pallō), “кинути”. Принциповою відмінністю від попереднього типу машин була наявність важеля. В онові машини також лежала…

Василь Босак. Особливості застосування штурмових знарядь: облогова башта

Серед комплексу неметальної техніки найбільшої уваги заслуговує облогова башта. Серед науковців існує кілька варіантів назв цієї машини. Найпоширенішим в європейській історіографії є термін “геліополь” [1], корені якого сягають ще античних часів. Дослівний переклад з грецької helein — штурмувати, polis — місто, тобто “та, що штурмує міста”. В англомовній літературі, особливо серед дослідників із США популярний…

Василь Босак. Еволюція комплексу стінобійних знарядь. Таран

Протягом доби Античності і Середньовіччя таран залишався одним із найефективніших облогових засобів. Як і у випадку інших масових знарядь, таку тенденцію можна пояснити простотою конструкції (яка, щоправда, в процесі еволюції також зазнала кількох суттєвих модифікацій) і швидкістю спорудження за наявності необхідних матеріалів. За конструктивними особливостями і характером застосування тарани поділяють на прості (ручні) і складні….

Василь Босак. Облоговий бурав: Короткі замітки про конструкцію і «близькосхідний контекст»

Василь Босак Облоговий бурав: Короткі замітки про конструкцію і «близькосхідний контекст» Опрацьовуючи комплекс облогової стінобійної техніки, крім тарана варто згадати і бурав. Інформації про нього в джерелах та історіографії є набагато менше, що поширено вузьким спектром його використання та термінологічною плутаниною. На сьогодні дослідникам відомо про два типи буравів, описаних ще античними інженерами. Аби з’ясувати,…

Василь Босак. Облогова драбина

Василь Босак Облогова драбина Через простоту конструкції і швидкість побудови штурмова драбина була наймасовішим облоговим знаряддям епохи Хрестових походів. Хоча її переваги оцінили ще задовго до цього – в історіографії ми знаходимо інформацію про зображення облогових драбин в Давньому царстві Єгипту (XXVIII-XXII ст.). Перед початком технічної характеристики драбин, ми класифікували їх за кількома ознаками: за…