Тарас Ігнатов. Друге вторгнення монголів в польські землі та облога Сандомира в контексті русько-ординської війни (1259-1260 рр.)

Друга половина 50-тих рр. XIII ст. характеризується пожвавленням монгольської присутності на західних кордонах своєї імперії. Передусім це стосується взаємин з Королівством Русі та зміною влади в Золотій Орді. Саме в середині XIII ст. в ординців почалися певні проблеми, пов’язані з діяльністю галицько-волинського правителя Данила Романовича. Провадячи прозахідну політику і закликаючи до боротьби проти Орди європейських…

Вікторія Терук. Барське староство в другій половині XVII – XVIII ст. (у дослідженнях М. Грушевського)

Золоте сонце, як давній символ Подільської землі, оповило своїм промінням і Барське староство. Це край добробуту, родючости і багатства, де залишила свій слід королева Бона Сфорца. Тут залишається відблиск колишньої могутности у вигляді мурів фортеці: облоги, ворожі напади – не раз схрещено мечі на барській землі. Периферія двох світів, де з однієї сторони Дике Поле…

У світ вийшла нова монографія професора Олександра Головка!

На початку листопада цього року вийшло в друк дослідження доктора історичних наук Олександра Борисовича Головка “Русь і Польща в міжнародному житті Європи (Х – перша половина ХІІІ ст.)”. Як нескладно здогадатись, у ньому розглядається історія політичних взаємин обох політій у зазначений період – від кінця Х до середини ХІІІ ст. Станом на сьогоднішній день, залишилось тільки…

Андрій Заяць. Війтівська влада у приватних містах Волині XVI – першої половини XVII ст.

Публікується з дозволу автора – Заяця Андрія Євгенійовича, доктора історичних наук, доцента кафедри Давньої історії України та джерелознавства Період XVI – першої половини XVII ст. був часом масового заснування міст на Волині, абсолютна більшість з яких були приватними. У свою чергу поява міст покликала до життя інститут війтівства, ключової фігури у системі міського управління. Є…

Олег Магдич. Польсько-німецькі церковні відносини у другій половині ХІ ст.

Оригінал статті опубліковано у збірнику “Записок Львівського медієвістичного Клубу” №1 (Львів, 2016). Повний текст збірника – за покликанням: http://surl.li/abkub Історія відносин між Польщею та Німеччиною завжди була складною та неоднозначною. Конфлікти, війни та водночас співпраця і взаємопоглинання – цими різними аспектами позначені польсько-німецькі відносини. Це стосується й епохи Середньовіччя, зокрема, церковної історії – історії відносин…

Андрій Заяць. Волинські міста XVI – першої половини XVII ст. Митна політика та торгівля

Публікується з дозволу автора – Заяця Андрія Євгенійовича, доктора історичних наук, доцента кафедри Давньої історії України та джерелознавства Ранньомодерна доба була часом інтенсивної урбанізації Волині. Покликані до життя міста були значною мірою наслідком процесу формування великого землеволодіння та зростання економічної потуги краю. З іншого боку, значна кількість міських поселень, своєю чергою, сприяли прискоренню торгово-грошових відносин…

Сармати з-під Кракова

Здавалось би, чого тут може бути спільного: давнє плем’я сарматів та шляхта Речі Посполитої? Як виявляється, багато чого, адже їхня спорідненість – головний національний міф періоду, який немало посприяв розвитку польської культури. Інтерес до давнини й бажання дізнатись про своє походження були доволі типовими явищами для всього світу епохи Відродження, в цей чудовий період “черепашок”…

Андрій Заяць. Міщани поміж Литовськими статутами і практикою життя

Публікується з дозволу автора – Заяця Андрія Євгенійовича, доктора історичних наук, доцента кафедри Давньої історії України та джерелознавства Кінець XV–XVI ст. були значною мірою переломними у розвитку міських поселень Великого князівства Литовського і, зокрема, українських міст. Це був час прискореного розвитку сільського господарства, формування фільваркової системи господарювання, витворення магнатських латифундій та пришвидшеного розвитку товарно-грошових відносин,…

Андрій Заяць. Функції міських поселень Волині XVI – першої половини XVII ст.

Публікується з дозволу автора – Заяця Андрія Євгенійовича, доктора історичних наук, доцента кафедри Давньої історії України та джерелознавства Українські міста ранньомодерної доби лише принагідно ставали об’єктом вивчення істориків. Не є тут винятком і волинські міста. Соціально-економічні, демографічні та управлінські аспекти історії волинських міст останнім часом були предметом дослідження істориків, зокрема: Наталі Білоус [1], Ірини Ворончук…

Володимир Чорнобривець. Руські міщани Вроцлава у ХІІІ-XIV ст.

Проблема впливу Русі на середньовічну Центрально-Східну Європу є актуальною складовою сучасних міждисциплінарних досліджень. До просопографічного аналізу тогочасних соціальних станів, зокрема і так званого «четвертого стану», дослідники вдавалися неохоче, концентруючись переважно на висвітленні політичної історії. Тож тема руського купецтва у польському Вроцлаві XIV ст. – важлива для сучасного дискурсу. Водночас, дослідження не претендує бути останнім словом…