Анатолій Шестаков. Найманці Русі

У військовій політиці держав є одне надто поширене і цікаве явище та ймення йому найманство.  Сьогодні у нас на повістці денній найманство у Київській Русі. Згідно з літописами XII – XIII ст. першими найманцями руських князів були половці. Але руське найманство не обмежувалось ними, серед «воїнів монети» є й руські люди, насамперед дунайська вольниця, що…

Тарас Ігнатов. Золота Орда та Держава Романовичів: васалітет та незалежність

Вторгнення монгольських військ в Русь та у європейські країни повністю змінило політичну карту в Східній Європі. Золота Орда поставила в залежність руські князівства, і тепер князі мусили коритися владі хана. На фоні цих подій особливу увагу привертає Галицько-Волинське князівство (Держава Романовичів), доля якого була зовсім іншою ніж доля решти руських князівств. Галицько-волинські князі хоч і…

Соломія Козак. Чеська політика Данила Романовича

Вивчення історії Галицько-Волинської Русі, а саме військово- політичної діяльності її очільників є широким полем для дослідження актуального спектру проблем, пов’язаних із середньовічною військовою справою, державністю та міжнародною ситуацією у Центрально-Східній Європі. Важливе, якщо не ключове місце незмінно посідає зовнішньополітична діяльність сюзерена Королівства Русі Данила Романовича (1201– 1264), одним із векторів якої був чеський, чи не…

Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

Першоджерело оприлюднене на Василевс. Українська візантиністика:
7 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4) відбудеться захист дисертації Козачок Ольги Богданівни «Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата…

Ольга Козачок про галицько-візантійські відносини у другій половині ХІІ ст.

Першоджерело оприлюднене на Василевс. Українська візантиністика:
Науковий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України продовжив свою роботу другим засіданням, яке відбулося 23 лютого 2016 року. Із 40-хвилинною доповіддю на тему «Галицько-візантійські відносини у другій половині ХІІ ст.: політичний аспект» виступила аспірантка відділу історії середніх віків Інституту Ольга Козачок. Доповідь ґрунтувалася на аналізі руських літописних свідчень та даних…

Галицько-візантійські відносини у другій половині ХІІ ст.: політичний аспект. Доповідь Ольги Козачок на науковому семінарі Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (23 лютого 2016 р.)

Першоджерело оприлюднене на Василевс. Українська візантиністика:
Початок відносин Візантії з майбутнім Галицьким князівством ведуть від 1104 р., коли донька перемишльського князя Володаря була заручена із сином імператора Алексія Комніна – Ісааком. В історіографії прослідковуються деякі тенденції бачення розвитку їх відносин: 1) контакти імперії з Києвом занепадають, а з молодими і могутнім Галицьким князівством впродовж усього ХІІ ст. розвиваються у дружньому руслі;…

Леонтій Войтович. ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ ХІ–ХІV СТОЛІТЬ.

Монографія видатного українського медієвіста Войтовича Леонтія Вікторовича.
Книга присвячена висвітленню стосунків Галицького, Галицько-Волинського князівств та Королівства Русі з Візантією, Угорським королівством, польськими князівствами, Литвою та німецькими державами в ХІ–ХІV століттях. В роботі використані європейські хроніки та інші джерела, які для дослідження цієї теми раніше не залучалися, а також праці угорських, польських, чеських та інших зарубіжних істориків, включаючи найновіші дослідження.
Рекомендуємо для домашньої бібліотеки! Скачай книгу. Сподобалась – купи!)