Володимир Лагодич. Аваро-візантійський договір 557 р.: обставини укладення та положення домовленості

Повна версія тексту була опублікована у збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції “Схід та Європа”, присвяченої пам’яті В. Бейліса (1923–2001). Принагідно, автор висловлює подяку організаційному комітету заходу та д.і.н. Я. Пилипчуку. Кочова орда аварів, яка мігрувала у регіон Центрально-Східної Європи з терен Азії, швидко була включена у систему дипломатичних зв’язків під зверхністю Константинополя. Використавши територіальні претензії…

Володимир Лагодич. До питання аваро-слов’янських взаємин у 60-90-і роки VI ст.

Починаючи з переселення у регіон Центрально-Східної Європи наприкінці 60-х років VI ст., етнічний конгломерат аварів претендував на статус гегемона. Ця обставина, вкупі зі специфікою економіки та соціального життя кочовиків, визначила нестабільний характер взаємин орди із сусідами. Місце серед останніх займали політично розрізнені слов’янські племена. Згадувані у джерелах під етніконами “анти” та “склавини”, ці угрупування проводили…

Володимир Лагодич. Війна з аварами імператора Маврикія: до питань хронологічних та географічних меж протистояння

Текст нижче представляє собою редаговану версію матеріалу, озвученого у якості доповіді на XIV читаннях пам’яті професора П. Й. Каришковського у межах секції “Центральна та Східна Європа доби Середньовіччя” 11 березня цього року. Принагідно, автор висловлює щиру подяку організаторам конференції. Зі смертю автократора Юстиніана І у 565 р., авари, які до цього були федератами ромеїв, здійснювали…

Володимир Лагодич. Стратиг-автократор Тиберій у війні з аварами 568-570 рр.

Цей текст – чорнова та неповна версія матеріалу, який буде опублікований у 69-у випуску журналу “Етнічна історія народів Європи“. Принагідно, автор висловлює подяку за можливість публікації у віснику. Серед ряду правителів-наступників Юстиніана Великого (527–565), особливу увагу приваблює персона та кар’єра візантійського полководця та політика Тиберія. Попри відсутність свідчень про ранні роки життя Тиберія, достеменно відомо…

Володимир Лагодич. Щодо семіотики хреста на східноримських монетах

Нескладно повірити, що у Ромейській імперії хрест мав істотне символічне значення, пов’язане насамперед із величчю християнства та тріумфальним статусом базилевсів. Хрест, це звісно, не меч і навіть не спис, якими можна надавати ворогу лящів. Однак довгий час у ромейській іконографії саме він був символом імператорської Вікторії, будучи розміщеним на монетах, статуях та мозаїках, уособлюючи державні…

Юрій Маєвич. До питання про етнічну ідентифікацію франків у III-V ст.

Перша згадка про франків припадає на 242 р., значна кількість дослідників (Філіп Контамін, Едвард Томсон, Аарон Гуревич, Гельмуд Кенігсберг) класифікують даний етнос, як частину германського культурного масиву.  Характерним є те, що вони самі себе ні до перших ні до других не відносили, із згадок, що залишили Григорій Турський, Фредегар, Ейнгард зауважимо стійке бажання книжників сформувати…

Володимир Лагодич. До питання аваро-візантійських політичних відносин у 557–565 рр.

Повна версія статті опублікована у 33-у випуску журналу “Записки історичного факультету” Одеського національного університету імені Іллі Мечникова. Принагідно, автор висловлює подяку редколегії вісника за можливість публікації у ньому. Кочова орда аварів, яка мігрувала в регіон Балкан з терен Азії, швидко була включена у систему дипломатичних зв’язків під зверхністю Константинополя. Використавши територіальні претензії номадів на ромейські…

Римлянин (не лише) на варварській службі. Частина ІІ

Автор – Володимир Лагодич Востаннє ми залишили нашого героя, римлянина на остготській службі Петра Марцеліна Фелікса Ліберія, за досить сприятливих обставин. Після вдалої служби префекта преторія Італії та Галлії, і частково — польового командира, на славу королю Теодоріху Великому (493—526), Ліберія почесно позбавили тяжкої служби. Наскільки ми можемо припускати, на кінець правління наступника Теодоріха, юного…

Болгарсько-хорватські війни середини IX – першої третини Х ст. у світлі писмених та археологічних джерел

Автор – Крістіан Скрипкару Скрипкару Крістіан Васильович  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Калініченко Віталій Андрійович к. і. н., асистент кафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ЧНУ імені Юрія Федьковича У статті на основі писемних та археологічних джерел автор аналізує болгарсько-хорватські війни, які відбувалися в середині ІХ ст. і з перервами тривали до першої…

Римлянин на варварській службі. Частина І

Автор – Володимир Лагодич З огляду на об’єктивні обставини, наш диванний візантиніст працює на користь держави вселенського благоденства Клубу з перервами. Востаннє, наприклад, заявив про план написати неучпопівську оповідку про потенційного командира ромейського корпусу в Іспанії у 60-х роках VI ст. і змився. Але наша зондеркоманда його виловила. Тому зустрічайте: Петро Марцелін Фелікс Ліберій. Державний муж, що…