Козачок О. Б. Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття (7.03.2017)

Першоджерело оприлюднене на Василевс. Українська візантиністика:
7 березня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.222.01 Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту народознавства НАН України (79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4) відбудеться захист дисертації Козачок Ольги Богданівни «Відносини Галицького князівства з Візантією у контексті міжнародних зв’язків середини – другої половини ХІІ століття», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата…

Ольга Козачок про галицько-візантійські відносини у другій половині ХІІ ст.

Першоджерело оприлюднене на Василевс. Українська візантиністика:
Науковий семінар Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України продовжив свою роботу другим засіданням, яке відбулося 23 лютого 2016 року. Із 40-хвилинною доповіддю на тему «Галицько-візантійські відносини у другій половині ХІІ ст.: політичний аспект» виступила аспірантка відділу історії середніх віків Інституту Ольга Козачок. Доповідь ґрунтувалася на аналізі руських літописних свідчень та даних…

Галицько-візантійські відносини у другій половині ХІІ ст.: політичний аспект. Доповідь Ольги Козачок на науковому семінарі Ради молодих вчених Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (23 лютого 2016 р.)

Першоджерело оприлюднене на Василевс. Українська візантиністика:
Початок відносин Візантії з майбутнім Галицьким князівством ведуть від 1104 р., коли донька перемишльського князя Володаря була заручена із сином імператора Алексія Комніна – Ісааком. В історіографії прослідковуються деякі тенденції бачення розвитку їх відносин: 1) контакти імперії з Києвом занепадають, а з молодими і могутнім Галицьким князівством впродовж усього ХІІ ст. розвиваються у дружньому руслі;…

Леонтій Войтович. ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ ХІ–ХІV СТОЛІТЬ.

Монографія видатного українського медієвіста Войтовича Леонтія Вікторовича.
Книга присвячена висвітленню стосунків Галицького, Галицько-Волинського князівств та Королівства Русі з Візантією, Угорським королівством, польськими князівствами, Литвою та німецькими державами в ХІ–ХІV століттях. В роботі використані європейські хроніки та інші джерела, які для дослідження цієї теми раніше не залучалися, а також праці угорських, польських, чеських та інших зарубіжних істориків, включаючи найновіші дослідження.
Рекомендуємо для домашньої бібліотеки! Скачай книгу. Сподобалась – купи!)