Тетяна Максименко. Ювелірна справа як ремесло Київськоі Русі

Епоха Київської Русі ознаменувалася розквітом художніх ремесел, серед яких особливе місце зайняла обробка металів, зокрема ювелірна справа. Її основним центром стало місто Київ. Ювелірне мистецтво посідало провідне місце в культурі Київської Русі X–III ст. Це підтверджує і той факт, що в XI столітті німецький вчений монах Теофіл у «Трактаті про різні види мистецтва» ставить ювелірів…

Дмитро Мричко. Зброя дальнього бою XIII-XIV ст. зі Східних Карпат (за матеріалами Тустані та Сянока)

Східні Карпати – це регіон, який у XII-XIV ст. був своєрідним бар’єром між Польщею, Угорщиною та Руссю, Галицько-Волинським князівством. Соляні шляхи та стратегічне значення колись привертали увагу торговців та місцевих володарів. Майже тисячу років тому цей край приєднали до Русі Володимир Великий і Ярослав Мудрий, а свого розквіту він зазнав за їхніх нащадків – Ярослава Осмомисла…

Анатолій Шестаков. Найманці Русі

У військовій політиці держав є одне надто поширене і цікаве явище та ймення йому найманство.  Сьогодні у нас на повістці денній найманство у Київській Русі. Згідно з літописами XII – XIII ст. першими найманцями руських князів були половці. Але руське найманство не обмежувалось ними, серед «воїнів монети» є й руські люди, насамперед дунайська вольниця, що…

Дмитро Димидюк. Передумови та причини відновлення незалежного Вірменського царства наприкінці IX століття

Публікується з дозволу автора. Оригінал статті: Димидюк Д. Причини відновлення незалежного Вірменського царства (кінець ІХ ст.) // Наукові записки НУ «Острозька академія». Серія «Історія». 2017. №.26. C. 111–117. Ознайомитися можна за посиланням: http://surl.li/adwnt У статті проаналізовано зміни геополітичного становища на Закавказзі, завдяки якимвірмени отримали змогу відновити власну незалежну державу у 884-886 рр. Розкрито особливості арабо-візантійського…

Ярослав Баштевич. «Як дешево наші предки жили…»

Удома, на вулицях, а також, у соцмережах – де лише не обговорюють теперішнє швидке зростання цін (особливо, на олію, або цукор, або … та на все). Проблема полегшення гаманця є, мабуть, однією з найбільш болючих для людини, як сьогодення, так і минувшини. Стрімкі здорожчання внаслідок неврожаїв, війн тощо були частим явищем і в Середньовіччі. Також…

Тетяна Максименко. Музичне мистецтво Київської Русі: основні напрями та жанри

Музичне мистецтво східних слов’ян доби Київської Русі досягло досить високого рівня. Їхня музична культура, по праву, вважається багатою й різноманітною. Початково її розвиток був зумовлений декількома чинниками. Найперше прослідковується продовження традицій місцевої східнослов’янської культури, а згодом стає присутнім запозичення європейських придворно-світських традицій, та в певній мірі наслідування візантійської культури. За часів Київської Русі в музичному…

Ярослав Баштевич. Відьма у Львові

Мабуть, що й нині, на судах у Львові можна почути вигуки «відьма». Але зазвичай ті справи завершуються розлученням. Але бувало й інакше, хоча й у львівських мурах не бачили так багато інквізиційних вогнищ, як у Західній Європі, однак і вони мали місце. При чому до Львова могли звозити «відьм» з околиць, а також з усього…

Тарас Ігнатов. “Найтемніший” період в історії Королівства Русі: що нам відомо про правління князів Андрія та Лева?

З усіх періодів історії Галицько-Волинського князівства найбільш складним для реконструкції істориками є перша чверть XIV ст. Пов’язано це з браком джерел: якщо історію князівства протягом XIII ст. ми можемо детально реконструювати передусім на основі свідчень Галицько-Волинського літопису, то в XIV ст. ситуація кардинально змінюється. Відомості літопису обриваються в кінці XIII ст., тож історикам нічого не…

Дмитро Димидюк. Військова організація Багратидської Вірменії у ІХ-ХІ ст.

Публікується з дозволу автора. Оригінал статті опубліковано у збірнику Дні науки історичного факультету: Матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених. Редкол.: чл.-кор. НАНУ, проф. В. Колесник (голова), О. Магдич (відп.. ред.). Вип. VIІІ Ч.6. (Київ 2015): 17-23. Покликання на статю: http://surl.li/abtek Ослаблення Арабського халіфату наприкінці ІХ ст. дало змогу вірменам, які були в залежності від…

Володимир Лагодич. Остготська інтермісія

535 рік. Від початку правління Юстиніана пройшло ні багато ні мало 8 років, і за цей час він встиг немало провернути. Почнемо наш огляд зі сходу і поступово підемо на захід, згадуючи всі найцікавіші події, які встигли відбутись на час закінчення війни з вандалами. Насамперед ми, звичайно ж, поглянемо на кордон з персами – там…