Юрій Маєвич. Англія у 1066 році (частина 2)

Текст є продовженням попередньої частини: https://lvivmedievalclub.wordpress.com/2021/08/01/%D1%8E%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D1%83-1066-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96/ Герцогство нормандське – права Вільгельма Вільгельм був сином герцога Нормандії (dux Normanorum) Роберта і дочки кушніра, тобто безумовно був бастардом (nothus) – плодом не тільки незаконних, але і нерівних відносин. Роберт так і не одружився на Герлеві і формально не узаконив права сина. Той факт, що через вісім років…

Ольга Бабій. Візантійсько-печенізькі війни 1053-1072 рр. в рецепції Іоанна Скіліци та Михаїла Аталіата

У другій половині ХІ ст. однією з найбільш могутніх держав у військово-політичному та соціально-економічному аспектах розвитку була Візантійська імперія. Після падіння Першого Болгарського царства у 1018 р. імперія ромеїв, завоювавши терени вищезазначеної Болгарської держави, вступила в тісні взаємозв’язки з кочовими племенами – печенігами, які кочували на території Північних Балкан, Північного Причорномор’я та Подунав’я ще з Х ст. і…

Відносини Східного Риму з кочовиками Причорномор’я за свідченнями сучасників

Прим. ред.: оригінал статті, під назвою “Свідоцтва візантійських історичних творів про відносини Східної Римської імперії з кочовиками Північного Причорномор’я у IV–VII ст.”, був опублікований її автором, українським дослідником Хазарського кананату та візантиністом, к.і.н., Володимиром Володимировичем Кузовковим в журналі “Науковий вісник МДУ ім. В.О. Сухомлинського” за 2014 р. Опубліковано з дозволу автора.Час IV–VII ст. – ключовий…

Володимир Лагодич. Зовнішньополітичні відносини Аварського Каганату та Держави франків

Специфіка зосередження Каганату на західному напрямку початково обумовлена напівзалежним становищем його відносно конгломерату тюркських племен, а пізніше – проблематикою відносин з Візантійською імперію. Фактично, беручи за основу поточне становище приходу аварів у Європу – кінець 60-х рр.VI ст., з виходом їх від азійських степів за реконструкцією Л. Гумільова [1], маємо картину того, що авари початково…

Володимир Лагодич. Зовнішньополітичні відносини Аварського каганату та Візантії

     Незважаючи на відсутність одностайної думки в науковому середовищі стосовно появи аварів  спочатку в регіоні Середньої Азії, а потім – у гирлі Дунаю, до 557 р. монголоїдні кочовики, котрі до цього часу утворили союз із далекосхідних, передньоазійських, тунгідних, байкальських племен, а також склавинів, під тиском тюркютів переправляються через Волгу та виходять до низин Дону, встановивши…

Володимир Лагодич. Етногенез аварів

Етнічне походження аварів, як і виникнення самого етноніму «Awar» залишається дискусійним питанням до нинішнього часу. Гіпотези, які торкаються власне питань етногенезу, поділяють на декілька груп, серед яких: Версія, за якою авари були народом далекосхідного походження – тунгусько-манчжурського або монгольського, на що наводить свідчення із «Хронографії» Феофана Сповідника про посольство кочовиків у Константинополь в 558 р….

Микола Мельник. Від захоплення кочівниками до відмови від Steppenfixierung: Парадокси угорської історіографії у вивченні печенігів, узів та половців

Микола Мельник Від захоплення кочівниками до відмови від Steppenfixierung: Парадокси угорської історіографії у вивченні печенігів, узів та половців [Puplished in “Українсько-Угорські Етюди” [The Ukrainian-Hungarian Studies], Issue 3, ed. L. V. Voytovych (Lviv, 2019), pp. 35-75 (ISBN 978-966-02-9010-5)] Одним з проявів національного пробудження народів Центральної Європи стала поява національних історіографій. Ключовими питаннями, які ставили перед собою…

Олеся Жданович. Варвари-кочовики в орбіті економічних інтересів Сасанідського Ірану та Візантії

Олеся Жданович Варвари-кочовики в орбіті економічних інтересів Сасанідського Ірану та Візантії   Nomadic barbarians in the orbit of the economic interests of Sasanian Iran and Byzantine Empire Олеся Жданович. Кандидат історичних наук, асистент Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. +380672345653. olesiazhdanovych@ukr.net Olesia Zhdanovych. PhD, assistant of Taras Shevchenko. National University of Kyiv Стаття присвячена ролі…

Лекція Миколи Мельника «Від захоплення кочівниками до відмови від Steppenfixierung:  Парадокси угорської історіографії у вивченні печенігів, узів та половців» 

Лекція Миколи Мельника «Від захоплення кочівниками до відмови від Steppenfixierung:  Парадокси угорської історіографії у вивченні печенігів, узів та половців»  Лекція Миколи Мельника «Від захоплення кочівниками до відмови від Steppenfixierung: Парадокси угорської історіографії у вивченні печенігів, узів та половців» (10.10.2019) Організатори: Львівський медієвістичний клуб Інтердисциплінарні студії «Per Aspera» Наукова бібіліотека ЛНУ Дата проведення: 10.10.2019 Місце і час: Наукова…

Половецький сувенір Україні

Половецький сувенір Україні Polovets souvenir for Ukraine Автор – Олександр Іванович Галенко (21.06.1960) – український історик, тюрколог, джерелознавець; кандидат історичних наук, керівник Сектору дослідження цивілізацій Причорномор’я Відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України, доцент кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська Академія». Здобуття хрестоносцями Константинополя 1204 р. – знаменита подія світової історії. А от тяжка поразка тих…