Тарас Ігнатов. Україна та Росія. Витоки цивілізаційної прірви.

Україна та Росія – дві зовсім різні за політичним устроєм держави. Росія – це авторитарна країна, у якій вся повнота влади зосереджена в руках однієї людини, а народ фактично позбавлений будь-якого права вплинути на політичне життя своєї держави. В Україні ми бачимо зовсім іншу ситуацію – демократію, у якій народ прямо впливає на політику країни….

Тарас Ігнатов. Галицько-волинські ординці?

Ще дуже давно я наштовхнувся в інтернеті на цікаву на перший погляд статтю від WAS під назвою “Галицько-волинські ординці. Як русини з монголам нападали на Європу” авторства Олеся Кульчицького. Звичайно, мене, як людину, яка займається цим періодом зацікавила дана стаття і я вирішив її прочитати. На початку статті ми бачимо, що мета автора багатообіцяюча –…

Тарас Ігнатов. Друге вторгнення монголів в польські землі та облога Сандомира в контексті русько-ординської війни (1259-1260 рр.)

Друга половина 50-тих рр. XIII ст. характеризується пожвавленням монгольської присутності на західних кордонах своєї імперії. Передусім це стосується взаємин з Королівством Русі та зміною влади в Золотій Орді. Саме в середині XIII ст. в ординців почалися певні проблеми, пов’язані з діяльністю галицько-волинського правителя Данила Романовича. Провадячи прозахідну політику і закликаючи до боротьби проти Орди європейських…

Тарас Ігнатов. Особливості державно-політичного устрою Золотої Орди

Золота Орда – одна з найбільших середньовічних державних утворень. Спочатку вона була лише одним з улусів Монгольської імперії, але, згодом, в другій половині XIII ст. повністю відокремилася від неї та стала незалежною. Проте, формально перебуваючи у складі Монгольської імперії, Золота Орда фактично вже під час правління хана Батия проводила власну політику та в очах європейців…

Тарас Ігнатов. Держава Романовичів та Володимиро-Суздальське князівство

Кінець існування «Київської» Русі традиційно пов’язують із завоюванням Києва монголами у грудні 1240 року. Однак, як такої держави на той момент вже не існувало: Русь була роздроблена на окремі князівства, які лише формально визнавали владу Києва. Проте, завоювання монголів створили нову точку відліку в історії руських князівств. Починаючи з 1240-х років саме хани Золотої Орди…