Короткий нарис розвитку Львівського медієвістичного клубу: Історія та сьогодення

Львівський медієвістичний клуб (ЛМК) – наукова організація студентів, які займаються періодом Середньовіччя і дотичними до цього періоду темами. Клуб у формі товариства виник при кафедрі історії середніх віків та візантиністики ЛНУ ім. І.Франка і діє на добровільних засадах з 18 травня 2013 року. … More Короткий нарис розвитку Львівського медієвістичного клубу: Історія та сьогодення

Краткий очерк развития Львовского медиевистического клуба: История и настоящее

Львовский медиевистический клуб (ЛМК) – научная организация студентов, занимающихся периодом Средневековья и касательными к этому периоду темам. Клуб в форме общества возник при кафедре истории средних веков и византинистики ЛНУ им. И.Франко и действует на добровольной основе с 18 мая 2013 года.
Львовский медиевистический клуб – это прежде всего объединение молодых ученых, имеющих целью развивать и популяризирувать медиевистику среди широкой общественности. … More Краткий очерк развития Львовского медиевистического клуба: История и настоящее

Наша команда!)

Це ті люди, які для Вас працюють, щоб ви завжди могли відкрити для себе щось нове у безмежному просторі медієвістики) 1.  Димидюк Дмитро – голова Львівського медієвістичного клубу (з листопада 2014 р.) Зацікавлення: історія Кавказу, Арабського Халіфату та Візантійської імперії. Також, історія Львова та проблеми українського середньовіччя. Магістр історії. 2. Гришко Юлія – візантиніст, медієвіст. Редактор нашого медієвістичного журналу. … More Наша команда!)

НАШІ КОНТАКТИ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. CONTACTS.

Вітаємо Вас на офіційній сторінці Львівського медієвістичного клубу! Тут Ви зможете знайти інформацію про нашу діяльність та заходи і взяти активну участь в них!) Львівський медієвістичний клуб – наукова організація студентів, які займаються періодом середньовіччям та дотичними до цього періоду темами. Клуб у формі товариства виник при кафедрі історії середніх віків та візантиністики ЛНУ ім.І.Франка і діє … More НАШІ КОНТАКТИ. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. CONTACTS.