Українські монографії, присвячені процесам секуляризації: Короткий огляд

Українські монографії, присвячені процесам секуляризації: Короткий огляд Ukrainian Monographies on Secularization Processes: an Overview Автор – Кирило Степанян, студент першого року навчання на магістратурі історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка Навіть часткове розуміння сутності т. з. «Середніх віків», а тим паче т. з. «модерності», а також, звісно, античних витоків, неможливе без всестороннього дослідження феномену секуляризації…

РЕНЕССАНС И ПОСТМОДЕРН: МОДЕЛИ ЛИЧНОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ

Статья посвящена проблемам сравнительного анализа процессов развития национального самосознания и культуры в эпохи Ренессанса и Постмодерна. Раскрываются основные аспекты цикличности развития национального самосознания и культурного развития в разные исторические эпох

Нові погляди на українсько-польську історію (і не тільки!). Від конфронтації до співпраці.

Nowe poglądy na temat historii polsko-ukraińskiej. Od konfrontacji do współpracy (moje myśli).
Варто було б розглядали Річ Посполиту не як державу двох народів (польського та литовського), а як, де-факто, державу трьох народів, де русинський елемент (українсько-білоруський) відігравав важливу роль. Слід ставити акцент на тому, що русини теж розбудовували цю державу й вносили свій вклад у розвиток європейської цивілізації. Якщо Польща була головним ретранслятором провідних ідей із Західної Європи для нас, то наші території були головним ретранслятором східних ідей (зі сторони Османської імперії та Московського царства). “Україна є найсхіднішою частиною західноєвропейської цивілізації”