Василь Босак. Землеволодіння Жевуських на Поділлі у ХVIII ст. (за дослідженнями Ю.В.Овсінського)

Аналіз історіографії питання. Її ми можемо поділити на дві групи: автори радянські і пострадянського простору, дослідження польських істориків. Для першої групи досліджень характерний загальний характер, комплексний порівняльний аналіз — порівнюється або володіння кількох магнатів, або тенденції розвитку землеволодінь в Речі Посполитій і Московській державі (чи навіть в Західній Європі). Автори на основі опублікованих даних стараються…

Ярослав Баштевич. Облога Львова 1648 р.

Облога Львова, що тривала три тижні з 6 по 26 жовтня (за н. ст.), є чи не центральною подією в Західному поході Богдана Хмельницького 1648 р. Хоч місто й не було здобуте, але про втрати, яких воно зазнало (велика частка вини в цьому полягала й не зовсім на «козацько-татарських полчищах», а на магістраті міста й реґіментарях…

Вікторія Максимів. Козацький одяг

Козацький одяг на початках утворення такої спільноти, як “козаки” був дуже простим: “Бувало, поголить собі запорожець голову, застромить оселедця свого за вухо, зав’яжеться шматиною, натягне на себе опанчу, взує капці зі свинячої шкіри, та так собі й ходить”[1]. Щоправда, часи змінювалися, козаки від XVI ст.розпочинають свою активну завойовницьку діяльність, котра дозволила їм, розбивши татар чи…

Вікторія Максимів. Козацька медицина

Життя козака проходило у військових походах та запеклих битвах,  тому очевидно, що із поля бою, більшість поверталися пораненими, відповідно потрібне було хірургічне втручання, але простих хворих від лихоманки, чи звичайної простуди потрібно було вміти теж лікувати. Звертаючись до спогадів Боплана, маємо інформацію як лікували від лихоманки, зокрема, не вживали нічого іншого, окрім півзаряду гарматного пороху:…

Вікторія Максимів. Козацьке харчування та свята

Для того щоб стати козаком, потрібно було відмовитися від усіх родинних зобов’язань, адже, як сказано в Євангелії, “неодружений дбає про Господа, одружений про дружину”[1]. Звичайно же, що це було важко, особливо для козака, котрий пару років тому був сім’янином і має дружину у сусідніх поселеннях Поділля, Волині, які іноді відвідують. Своїх синів по досягненні ними…

Юлія Свищ. Історіографія з теми застосування меча та його ролі в культурі Середніх віків

Українська історіографія цієї проблеми не так широко представлена, але все ж із наявних праць ми можемо зробити висновки про символіку меча на теренах Русі. Цього питання, у своєму дослідженні «Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі»[1], частково торкнувся український історик  Микола Котляр, проте слід зазначити, що це не є основна тема дослідження вченого. Провідною для його є…

Вікторія Максимів. Господарство на Січі

Переходячи безпосередньо до різновидів господарства, потрібно зазначити, що  в літературі переважає думка про Запоріжжя, де зустрічається два протилежні погляди на рільництво. Одна група істориків схиляється до тої думки, що рільництво на Запоріжжі було слабо розвинуте, друга – тримається протилежних поглядів. Скальковський – представник першої групи, запевняє: “Земледьліе, т. – е. хлібопашество, существовало сь дривнейшихь времен…

“Сім смертних гріхів та Чотири останні речі” І.Босха

Картина написана в XV ст. Ієронімом Босхом, нідерландським художником, представником Північного Відродження. Зображення Семи смертних гріхів розташовані по колу, що означає сталість їхньої присутності. Босх включив їх в райдужну оболонку ока Бога, таким чином роблячи застереження тим, хто рахує, що уникне подальшої кари по смерті. Чотири круглих зображення по кутах (тондо), це «чотири останні речі»,…

Вікторія Максимів. Цивільно-правові відносини та козацькі осередки

Цивільно-правовими відносинами запорозьких козаків, належно називати норми про користування землею та угіддями, право першого займу (займанщина), адже це було важливою ланкою для розвитку господарства. Найпоширенішою формою, яка відповідала за землеволодіння, було  право першого займу – займанщина. Маємо цитати козака Розсолоди, що описує дане явище: “земля була в них вільна, степів не ділили, де хто обере…

Метафізика комети Модерного часу

За твердженням астронома Георга Буша з Ерфурту, комети формуються з отруйного газу, який складається з людських гріхів і проступків. Газ цей накопичується в атмосфері в хмари, які підпалюються гнівом Божим – так і виникають комети. Вона поступово згорає, а отруйний дим падає з неба прямо на наші голови, несучи з собою всі хвороби світу, чуму,…