Василь Босак. Землеволодіння Жевуських на Поділлі у ХVIII ст. (за дослідженнями Ю.В.Овсінського)

Аналіз історіографії питання. Її ми можемо поділити на дві групи: автори радянські і пострадянського простору, дослідження польських істориків. Для першої групи досліджень характерний загальний характер, комплексний порівняльний аналіз — порівнюється або володіння кількох магнатів, або тенденції розвитку землеволодінь в Речі Посполитій і Московській державі (чи навіть в Західній Європі). Автори на основі опублікованих даних стараються…

Василь Босак. Аналіз праці “Із спостережень над розвитком документа…”

Повна назва публікації “Аналіз праці О.Купчинського “Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько–волинських земель XIII – першої половини XIV століть” авторства В.Босака. Попереджаємо наших читачів (зокрема студентів 1-3 курсів історичних факультетів, в тому числі ЛНУ), що дана тема для реферування повторюється з року в рік, а частина лекторів є нашими підписниками. Останнім…

Юлія Свищ. Джерела з теми застосування меча та його ролі в культурі Середніх віків

Огляд писемних джерел варто розпочати із найвідоміших середньовічних поем таких як «Пісня про Роланда», «Пісня про Нібелунгів» та «Пісня про мого Сіда». «Пісня про Роланда»[1] – це старофранцузька епічна поема, що належить до циклу історичних пісень(chansonsdegeste), найвизначніша пам’ятка французької літератури. «Пісня про Роланда» дійшла до нас у кількох списках. Найбільш давнім і художньо досконалим з-поміж…

Юлія Свищ. Історіографія з теми застосування меча та його ролі в культурі Середніх віків

Українська історіографія цієї проблеми не так широко представлена, але все ж із наявних праць ми можемо зробити висновки про символіку меча на теренах Русі. Цього питання, у своєму дослідженні «Нариси воєнного мистецтва Давньої Русі»[1], частково торкнувся український історик  Микола Котляр, проте слід зазначити, що це не є основна тема дослідження вченого. Провідною для його є…