Як шукали країну готів в Криму, або питання локалізації «області Дорі»

Автор – Єремія Попова Найбільш повним письмовим джерелом про «країну Дорі» є трактат візантійського історика VI століття Прокопія Кесарійського «Про споруди» (фрагмент, що нас цікавить, тут повністю, тому що навколо нього крутилися практично всі суперечки): «10. Крім того, що стосується міст Боспора і Херсона, які є приморськими містами на тому ж березі [Евксинського Понту] за…

Норманізм та антинорманізм

Автор – Володимир Лагодич Історичні міфи – предмет, якого зачасту не хочеться торкатись, але є міфи справді важливі та цікаві. Наприклад, міфи що стосуються в тому числі й України, й пов’язані з генезою Київської держави. Цю тему переслідують різноманітні спекуляції, й зупинимось на прадавніх: ким був Рюрик, чи були це нормани, чи є у слов’ян своя історія,…

Дослідження культури лінійно-стрічкової кераміки у кінці XX – поч. XXI ст. на території Північної Галичини та Волині

Автор – Богдан Мороз Якщо порівнювати дослідження пам’яток неолітичного часу Західних терен України із Східними та Центральними, кінця ХХ – поч. ХХІ ст.  останні вивчені більш докладніше. По-перше, про це свідчить наявність монографічних публікацій які є узагальненням кількарічних досліджень. До прикладу роботи В.Манька («Неоліт Південно-Східної України»), Є.Ногіна («Неоліт Північно-Східної України»), Д.Гаскевича («Крем’яний інвентар неолітичних культур…

Кирилиця, чи латиниця: перша азбучна війна

Автор – Тетяна Максименко “Азбучні війни” – це поняття характеризує суперечності української інтелігенції в Галичині у XIX ст. щодо спроб латинізувати українську абетку. Поділяються на два етапи: перший тривав протягом 1833-1837 рр., другий – протягом 1859-1861 рр. В контексті даної роботи розглянемо перший етап цього протистояння. Перші ознаки азбучної війни проявилися ще на початку XIX ст….

Вікторія Терук. Барське староство в другій половині XVII – XVIII ст. (у дослідженнях М. Грушевського)

Золоте сонце, як давній символ Подільської землі, оповило своїм промінням і Барське староство. Це край добробуту, родючости і багатства, де залишила свій слід королева Бона Сфорца. Тут залишається відблиск колишньої могутности у вигляді мурів фортеці: облоги, ворожі напади – не раз схрещено мечі на барській землі. Периферія двох світів, де з однієї сторони Дике Поле…

Богдан Мороз. Діяльність гетьмана П.Дорошенка в українській історіографії

Петро Дорошенко – один із провідних діячів Гетьманщини. Обіймав посаду гетьмана впродовж 1665-1676рр1. Мета даної роботи – провести аналіз історіографічного матеріалу пов’язаного із постаттю гетьмана П.Дорошенка. Варто сказати, що це доволі цікава постать, яка відіграла важливу роль у головних подіях другої половини XVII ст. Мова йде насамперед про Національно-визвольну війну1648-1657рр. Молодим хлопцем П.Дорошенко брав участь…

Володимир Лагодич. Авари: проблеми висвітлення етногенезу в історіографії

Етнічне походження аварів, виникнення етноніму “Awar” та поява згаданих кочовиків у Європі залишається дискусійним питанням до нинішнього часу. Витоки цієї проблеми у історіографії простежуються принаймні з XVIII cт., коли Ж. де Гіньє, опираючись на повідомлення історика VI ст. Феофілакта Сімокатти, висунув гіпотезу про походження аварів від центральноазійського племені жуань-жуанів[1], яка, з уточненнями, побутує в науковому…

Як припинити писати семінари на трійку або AD FONTES!

Ми живемо у цифрову епоху, коли обсяг доступної для опрацювання інформації росте з кожним кроком все більше і більше. Особливо це стосується студентів-істориків, адже сильно спрощує пошук потрібної бібліографії. Здавалося би, це мало б тільки допомагати, втім у такому масиві інформації дуже легко загубитися. Окрім того, не завжди виникає бажання щось шукати, якщо воно відразу…

Володимир Лагодич. Основні гіпотези походження аварів

Єдиної думки у науковому середовищі щодо проблеми етнічної історії аварів не було із самого початку висвітлення ролі даних кочовиків у історичному процесі Центрально-Східної Європи – і це різноманіття щодо походження цих кочовиків не виникло на пустому грунті. Разом з тим, з огляду на цілу плеяду гіпотез та теорій дослідників щодо еногенезу авар, зосередимось на їх…

Володимир Лагодич. Розвиток візантиністики в Російській імперії та Радянському Союзі (кінець ХІХ-40-і рр. ХХ ст.): аналітична оцінка

В останні десятиліття виходить немало досліджень, присвячених тим чи іншим проблемам, пов’язаних з історією Візантійської імперії. Однак, низка сучасних публікацій не полишена класичної для такого роду праць  проблеми – вузькопрофільності теми, обраної автором. Крім того, вибір зацікавлень науковця  накладається на специфіку джерел, на яких грунтується дослідження (встановлення особи автора, його достовірності, правдивості написаного), так і…