Публікація статей на сайті. Публикация статей на сайте. Publishing articles on the site.

ВИМОГИ до публікації на сайті: Мінімальний обсяг – 2 тисячі символів (з пробілами). Тема повинна відповідати медієвістичній тематиці або дотичній до неї. Документ повинен бути виконаний у форматі MS WORD (приймаються файли тільки у форматі .doc).Шрифт Times New Roman, кегль 14. В повідомленні вкажіть такі дані: – Прізвище та ім’я автора – повна назва навчального закладу…