Варвари з Netflix

Тут трейлер нового серіалу по Риму видали (насправді, видали його у вересні, але ми до нього дістались тільки зараз) і він, слід сказати, вселяє яку-неяку надію. Спорядження виглядає історично, швидше за все реконструкторів на зйомки наймали або хоча б з ними консультувались – це хіба не перші нормальні легіонери на екрані? Не знаємо, що вийде…

Я календар перегорну, і знову Рим мій занепав…

Третього вересня жартівники всіх мастей згадували пісню одного гуру шансону, а сьогодні згадаємо одного хлопчину, повалення якого з престолу 4 вересня 476 р. донині називають кінцем Римської імперії, Античності та й світу (закреслено). Від такого трактування, з неба, можливо, все ще крутять пальцями біля скроні якісь Зенон, Юлій Непот і Сіагрій, та й який-небудь Одоакр…

Василь Босак. Візантійська історіографія VI – XV ст.

Вчені–візантиністи не можуть провести чітку хронологічну межу між пізньоантичною історичною літературою, та її спадкоємицею — візантійською. Щодо дат, до яких маємо прив’язатись, виділимо дві ключові: так, в державотворчому аспекті це і 330 р. як перенесення Костянтином І (306-337) столиці в Константинополь, і падіння Риму від навали варварів в 410 р. Проте, на менталітеті людей тої…

Василь Босак. Життя та історичні праці Пріска Паннійського

Візантійський історик Пріск Панійський мешкав в період створення і піднесення на теренах імперії політичної, наукової, та літературної думки. Основною причиною цього була політика імператора Феодосія ІІ (401–450 рр.), що був вихідцем зі старої однойменної династії ще часів Західної Римської імперії. За свою любов до науки від сучасників він отримав прізвисько Каліграф. За сприяння імператора  в…

Юрій Маєвич. Аннали як джерело з вивчення історії Середніх віків

Аннали – вид західноєвропейського літописання, форма подачі інформації в яких базується за принципом опису подій  по роках. Етимологія самого терміну походить від латинського annus (рік), а саме поняття вживалось ще за часу Римської імперії. Зокрема, під назвою “Аннали” відома праця Публія Корнелія Тацита “Ab excessu divi Augusti” (Від смерті божественного Августа), що представляла собою детальний…

Василь Босак. Еволюція комплексу стінобійних знарядь. Таран

Протягом доби Античності і Середньовіччя таран залишався одним із найефективніших облогових засобів. Як і у випадку інших масових знарядь, таку тенденцію можна пояснити простотою конструкції (яка, щоправда, в процесі еволюції також зазнала кількох суттєвих модифікацій) і швидкістю спорудження за наявності необхідних матеріалів. За конструктивними особливостями і характером застосування тарани поділяють на прості (ручні) і складні….

Василь Босак. Облоговий бурав: Короткі замітки про конструкцію і «близькосхідний контекст»

Василь Босак Облоговий бурав: Короткі замітки про конструкцію і «близькосхідний контекст» Опрацьовуючи комплекс облогової стінобійної техніки, крім тарана варто згадати і бурав. Інформації про нього в джерелах та історіографії є набагато менше, що поширено вузьким спектром його використання та термінологічною плутаниною. На сьогодні дослідникам відомо про два типи буравів, описаних ще античними інженерами. Аби з’ясувати,…

Відгук про літню школу з антикознавства в Одесі (07.07.2019-14.07.2019)

Відгук про літню школу з антикознавства в Одесі (07.07.2019-14.07.2019) Раніше ми інформували Вас про одну значущу ініціативу (https://is.gd/CEIsxF), і от, літня школа, організована Владиславом Водьком (https://is.gd/38o4K5), Павлом Майбородою (https://is.gd/kCrCJF) та Максимом Паніним (https://is.gd/sS62rM) пройшла в Одесі 07.07.2019-14.07.2019 у приватній школі «Веда». За моїми, і мабуть не тільки моїми, враженнями, ця школа була найкращою з тих, на яких була…

Катерина Кумінова. Образи Анахарсіса та Скіла в античній літературі

Катерина Кумінова Образи Анахарсіса та Скіла в античній літературі Стаття за посиланням: https://is.gd/XiHt6o У статті увага акцентується на образах Анахарсіса та Скіла в античній літературі V ст. до Р.Х. – ІІІ ст. після Р.Х. На основі аналізу згадок про цих персонажів у працях грецьких та римських авторів було з’ясовано, як змінювалося ставлення до постатей Анахарсіса та Скіла в античному світі….

Взаємодія світської і церковної влади у вирішенні релігійних конфліктів в Римській Сирії 30-х-40-х рр. V ст.

Взаємодія світської і церковної влади у вирішенні релігійних конфліктів в Римській Сирії 30-х-40-х рр. V ст. Взаимодействие светской и церковной властей в решении религиозных конфликтов в Римской Сирии 30-х-40-х гг. V в. Автор: Водько Владислав Ігорович, історичний факультет, ОНУ ім. І. І. Мєчникова Переклад: Кирило Степанян Взаємодія світської і церковної влади у вирішенні релігійних конфліктів…