Іванна Федорос. Зброя та озброєння монгольського війська у ХІІІ ст.

Основною зброєю дистанційного бою  монгольських вершників були луки (румун). Луки монгольського типу були для свого часу надзвичайно ефективною зброєю, які мали велику ударну силу. Кіннотники могли вражати ворога на відстані майже в 200 метрів [1]. Монгольські луки належали до однієї групи – композитних. Серед них виділяють два види –«китайсько-центральноазійський» і «близькосхідний». Перший – з прямою…

Іванна Федорос. Тактика і стратегія монгольського війська у ХІІІ ст.

Історично монгольська армія і військове мистецтво наслідували давні традиції військової справи степових кочівників. За десятиліття безперервних завоювань стратегія була добре вивірена, а різні тактики пройшли ретельну перевірку на ефективність. Для того, щоб створити численну і дієздатну, мобільну, дисципліновану і оснащену армію, призначену для проведення завойовницької зовнішньої політики, все в державі було максимально підпорядковане воєнізації народу…

Іванна Федорос. Військово-політичний розвиток Камакурського сьогунату у середині ХІІІ ст.

Наприкінці ХІІ ст. у Японії відбулися зміни, які визначили її розвиток на майбутнє століття. Внаслідок перемоги у війні Гемпей (1180-1185) над родом Тайра найвпливовішою воєнно-політичною силою країни став клан Мінамото. Тодішній його очільник – Мінамото Йорітомо (1192- 1199) – одразу ж приступив до укріплення і поширення своєї влади. Щонайперше Йорітомо розправився з можливими конкурентами серед…

Іванна Федорос. Монгольська експансія у Китай та Корьо

У березні 1206 р. неподалік від витоків р. Онон зібрався курултай, де Темучин, після тривалої боротьби за здобуття влади, підкорення і об’єднання племен, був обраний великим ханом з титулом Чингісхан (1206-1227). Проголошувалося створення Великої монгольської держави. З огляду на специфіку господарської діяльності кочовиків (тобто ведення кочового скотарства) їх власна економічна база була доволі обмеженою, відтак…

Василь Босак. Життя та історичні праці Пріска Паннійського

Візантійський історик Пріск Панійський мешкав в період створення і піднесення на теренах імперії політичної, наукової, та літературної думки. Основною причиною цього була політика імператора Феодосія ІІ (401–450 рр.), що був вихідцем зі старої однойменної династії ще часів Західної Римської імперії. За свою любов до науки від сучасників він отримав прізвисько Каліграф. За сприяння імператора  в…

Володимир Лагодич. Зовнішньополітичні відносини Аварського Каганату та Держави франків

Специфіка зосередження Каганату на західному напрямку початково обумовлена напівзалежним становищем його відносно конгломерату тюркських племен, а пізніше – проблематикою відносин з Візантійською імперію. Фактично, беручи за основу поточне становище приходу аварів у Європу – кінець 60-х рр.VI ст., з виходом їх від азійських степів за реконструкцією Л. Гумільова [1], маємо картину того, що авари початково…

Володимир Лагодич. Зовнішньополітичні відносини Аварського каганату та Візантії

     Незважаючи на відсутність одностайної думки в науковому середовищі стосовно появи аварів  спочатку в регіоні Середньої Азії, а потім – у гирлі Дунаю, до 557 р. монголоїдні кочовики, котрі до цього часу утворили союз із далекосхідних, передньоазійських, тунгідних, байкальських племен, а також склавинів, під тиском тюркютів переправляються через Волгу та виходять до низин Дону, встановивши…

Володимир Лагодич. Етногенез аварів

Етнічне походження аварів, як і виникнення самого етноніму «Awar» залишається дискусійним питанням до нинішнього часу. Гіпотези, які торкаються власне питань етногенезу, поділяють на декілька груп, серед яких: Версія, за якою авари були народом далекосхідного походження – тунгусько-манчжурського або монгольського, на що наводить свідчення із «Хронографії» Феофана Сповідника про посольство кочовиків у Константинополь в 558 р….

Катерина Кумінова. Образи Анахарсіса та Скіла в античній літературі

Катерина Кумінова Образи Анахарсіса та Скіла в античній літературі Стаття за посиланням: https://is.gd/XiHt6o У статті увага акцентується на образах Анахарсіса та Скіла в античній літературі V ст. до Р.Х. – ІІІ ст. після Р.Х. На основі аналізу згадок про цих персонажів у працях грецьких та римських авторів було з’ясовано, як змінювалося ставлення до постатей Анахарсіса та Скіла в античному світі….

“Золото скіфів” повернеться в Україну.

Музейні предмети скіфської доби, які зараз знаходяться в Голландії в рамках виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”і виставляються у краєзнавчому музею м. Бонн та археологічному музею Амстердамського університету “Аллард Пірсон” визнані такими, що належать Україні і підлягають поверненню. Це підтвердило МЗС Королівства Нідерланди, повідомляє Радіо Свобода. Згідно з рішенням українського міністерства, зберігання та оперативне управління музейними…