Реформи англійської армії. Ч.2

Автор – Данило Савка

2. Армія нового зразка: піхота

Нова армія парламенту була сформована 17 лютого 1645 року, проте нового у ній було мало. Парламент об’єднав уже існуючі армії графа Манчестера, графа Ессека та Воллера в одну та передав її під командування Ферфакса і процес її реформи лише починався. На початку року армія складалася з 12 піхотних полків, 11 полків кінноти та полку драгун, а також двох рот артилерії. Кожен полк іменувався за прізвищем полковника і протягом війни кількість полків значно зросла. Коли на початку 1645 року Армія нового зразка складалася з 24 полків, то у 1649 року її чисельність складала 49 полків та 44 тисячі осіб, а в 1652 року її чисельність досягла піку – 100 полків та 68 тисяч осіб. Через два роки чисельність армія впала до 53 тисяч осіб, а з відновленням монархії у 1660 році Армія нового зразка налічувала 28 тисяч осіб1. Схожим чином відбувався і процес її професійних якостей: як уже згадувалося, на початку свого створення армія складалася з вже існуючих військ парламенту з відповідною якістю, підготовкою і мотивацією. Очевидно, що армія була різношерстою за усіма параметрами: від озброєння і досвіду до одягу і дисципліни, тож завданням Ферфакса і Кромвеля було сформувати з цього єдину військову машину, яка відповідала тогочасним військовим тенденціям і почати варто було з організації та встановлення дисципліни в англійській армії.

Чисельність армії повинна була складати 22 тисячі осіб: 6 тисяч кінноти, тисяча драгунів та 14 тисяч піхоти. Кавалерія поділялася на 11 полків, а драгуни на 10 рот, тоді як піхота складалася з 12 полків по 1200 осіб у кожному, а піхотний полк ділився на 10 рот2. При цьому, кількість піхотних рот не була однаковою: полковник командував ротою в 200 осіб, лейтенант-полковник – 160 осіб, сержант-майор мав у командуванні 140 осіб, а 7 капітанів керували ротою в 100 осіб. Кожна рота налічувала 2/3 мушкетерів, 1/3 пікінерів глибиною у 6 шеренг: пікінери стояли по центру, а по флангах розташовувалися мушкетери3. Таким чином, рота капітана складалася з 66 мушкетерів та 33 пікінерів, а один полк складався приблизно з 398 пікінерів та 802 мушкетерів. Для порівняння, у битві при Еджхілі 1642 року співвідношення мушкетерів до пікінерів в армії Ессекса було три до двох, при тому, що деякі полки складалися наполовину з пікінерів та мушкетерів4.

Як бачимо, організація піхоти Армії нового зразка увібрала в себе нововведення Густава ІІ Адольфа з меншою кількістю шеренг, вдвічі меншою чисельністю пікінерів відносно мушкетерів, а також нідерландську тактику з розташуванням мушкетерів по флангах пікінерів і з ще меншими, ніж у голландців, чисельністю рот (за винятком рот полковника та лейтенант- полковника). Разом з тим, порівняно з дореформеною армією, чисельність полків зросла, а їх кількість зменшилася, що зробило зайвими значну кількість офіцерів. Маючи вдвічі більше офіцерів, ніж було потрібно, Ферфакс звільняв їх зі служби або переконував понизити ранг, що дозволяло значно зекономити на виплатах5. В подальшому, із встановленням статуту піхота почала займатися регулярними тренуваннями, для чого у кожній роті було по два барабанщики, які віддавали накази, а кількість рот була зрівняна до однакової чисельності.

Зображення солдата XVII століття із мушкетом з ґнотовим замком. Джерело: https://www.nam.ac.uk/explore/british-civil-wars

Система рекрутингу Армії нового зразка на початку залишалася такою ж, як у парламентській, з примусовим призовом, проте із закінченням першого періоду війни значну частину солдатів було розпущено. З початком другого періоду війни до Армії нового зразка залучали роялістських в’язнів, які дали клятву не піднімати зброю проти парламенту. Характерним є те, що попри призовний характер армії, а також залучення потенційно неблагонадійних людей, інформації про дезертирства з армії є на диво мало, що, однак може пояснюватися більш жорсткою цензурою і пропагандою. В Армії нового зразка також  почали  впроваджуватися  перші  локальні  територіальні  полки,  що розміщувалися на певній території та діяли на постійній основі – один з таких полків після відновлення монархії стане першим полком гвардії королівської армії6. Практика територіальних полків діяла в армії Густава ІІ Адольфа, а з кінця XVII століття таку систему найму перейняли інші європейські країни, що дозволило сформувати регулярні національні війська. Призов у англійській армії зберігався до 1651 року, після чого в піхоту почали набирати лише добровольців7.

Одним з найвідоміших нововведень Армії нового зразка є її уніформа – уніфікована форма червоного кольору, яка згодом стала відомою, як червоні мундири. До цього, протягом громадянської війни, солдати обох армій одягалися в одяг різного кольору і типажу, часто носили цивільний одяг, що загалом було звичною справою для першої половини XVII століття і така практика застосовувалася в усіх арміях цього часу: як згадувалося у другому розділі, шведський король Густав ІІ Адольф почав вводити однотипний колір для окремих піхотних полків, але кольори у кожного полку були різні. На початку війни в Англії солдати кожного парламентського полку також здебільшого носили однаковий колір відповідно до кольору командира, але знову ж таки, кожен полк мав різних колір, роялістські ж війська не мали ніякої уніфікації та воювали у різному одязі та кольорах8. Судячи зі всього, до 1645 року червоні елементи почали переважати на одягу солдатів, зокрема й армії Східної Асоціації, де червоний колір став переважаючим, але все ще не головним. Із утворенням Армії нового зразка всю піхоту одягнули в одяг червоного кольору, про що, зокрема, свідчить тогочасна газета «Perfect Passages» за 1645 рік, у якій йдеться, що «Всі солдати були одягнені у червоні жакети, вся армія відрізняється лише декором їхнього одягу»9. Вважається, що причиною вибору саме червоного кольору була його широка розповсюдженість та дешевизна: червоний колір часто носили солдати ще при династії Тюдорів, тож переодягти у нього всю армію було найпростіше10. Враховуючи, що у Східній Асоціації (армія якої була найбільш боєздатною) ще до реформи переважаючим кольором був червоний, а Кромвель, як і Ферфакс, належали до цієї асоціації, вибір червоного кольору стає ще більш зрозумілим.

Червоний колір продовжував зберігатися й після війни і використовувався в іноземних кампаніях Армії нового зразка та став особливістю, за якою впізнавали англійську армію. Так, у ході Битви при Дюнах 1658 року, майбутній король Яків ІІ (1633 – 1701), що служив у цей час у ворожій до Англії іспанській армії, бачив солдатів Армії нового зразка «…яких я легко впізнав по їх червоних жакетах»11. Подібну характеристику описували й іспанські офіцери, з чого можна зробити висновок, що уніфікація військової форми не була поширена у європейських арміях навіть на початку другої половини XVII століття і Англія тут була однією з першопроходьців. Саме після континентальних війн Армії нового зразка, термін «червоні мундири» стали характеризуватися з англійською армією.

Спорядження і одяг піхоти Армії нового зразка була такою ж, як і у всіх інших армій того часу, але армія Кромвеля все ж мала певні особливості. В першу чергу, одяг солдатам купував та постачав парламент, який укладав контракти з мануфактурами на його виробництво і зобов’язувався кожного року постачати новий одяг, який складався не лише з верхнього одягу, але й з штанів, сорочки, двох пар черевиків та шкарпеток. В загальному, одяг, який постачався парламентом був якісним, хоча зустрічаються скарги солдатів, які зазначають на брак нового одягу або неякісне взуття і в таких випадках вони платили за них самі12. Стандартною зброєю мушкетера того часу був мушкет з ґнотовим замком, відомий ще з кінця XVI століття. Протягом Громадянської війни англійські солдати все частіше використовували короткі ґнотові мушкети або ж полегшений варіант ґнотового мушкета. Протягом 1645- 1646 років Армія нового зразка була в основному екіпірована легкими мушкетами з ґнотовим замком, які не потребували сошки. Крім мушкета з ґнотовим замком і його варіацій, протягом XVII століття також набирав популярності легший, точніший та безпечніший мушкет з кремнієвим замком. Спочатку цим типом мушкета споряджали елітні частини або охорону артилерії і з формуванням Армії нового почався поступовий перехід з ґнотового мушкета на кремнієвий: так, у 1646 році Ферфакс спеціально розпустив свою охорону для того, щоб сформувати полк, оснащений мушкетами з кремнієвим замком13. Кількість таких мушкетів в Армії нового зразка постійно зростала і з відновленням монархії в 1660 році значна частина армії була озброєна ними14.

Полегшений варіант мушкета з ґнотовим замком. Джерело: Roberts Keith, Cromwell’s war machine: the New model army 1645-1660 (Pen&Sword Military, 2005), p. 107.

Хоча пікінери вважалися більш престижним родом військ, на середину століття їхня роль значно знизилась і основна потреба в них полягала у захисті мушкетерів від кавалерії чи інших пікінерів. Враховуючи зростаючу потужність мушкетів та збільшення чисельності самих мушкетерів і ротах, броня пікінерів слабо захищала від пострілів, тому пікінери Армії нового зразка перестали її використовувати, що збільшило швидкість і маневреність пікінерів. Протягом століття в різних армій довжина пік була різною – від 14 до 18 футів, проте в 1645-1646 році в Армії нового зразка була введена стандартизація довжини, яка складала 16 футів15.

Попри доволі прогресивні нововведення, характерні уже для регулярних армій, солдати Армії нового зразка у ході кампанії жили у будинках цивільних мешканців, які мали постачати військових їжею та житлом – стандартна практика для європейських країн XVI – початку XVII століття. Розквартирування солдатів  супроводжувалося  спустошенням  місцевості,  часто  грабунками  і насильством, що яскраво продемонструвала Тридцятилітня війна, яка повністю спустошила Північну Німеччину. Англійський парламент намагався регулювати розміщення та поведінку солдатів для покращення становища цивільних жителів та уникнення свавільства серед солдатів, проте це не давало серйозного ефекту, оскільки в більшості поведінка солдатів залежала від їхнього командира16. Причиною реквізицій та проживання за рахунок цивільних був брак постачання їжі та грошей солдатам, тому із закінченням активних бойових дій всередині Англії та організації роботи військового комісаріату були впроваджені регулярні виплати та встановлені пункти постачання, а реквізиції населення були дозволені лише в разі необхідності та супроводжувалися встановленими нормами для солдатів і грошовою компенсацію власникам хазяйств.

Мушкет з раннім кремнієвим замком, середина XVII століття. Джерело: https://collections.vam.ac.uk/item/O70518/snaphaunce-musket-unknown/

На початку існування Армії нового зразка зарплата піхотинця складала 8 пенсів в день17, але вона мінялася протягом періоду існування армії. У 1649 році ціни в країні зросли і парламент платив додатковий пенс солдатам у гарнізоні та додаткові два пенси для піхотинців, які перебували на марші18. З 1655 року вартість проживання знизилася і солдатам почали виплачувати 8 пенсів для гарнізонних військ і 9 пенсів для піхотинців на марші. Така зарплата залишалася в армії до її розпуску з відновленням монархії19. Проте варто брати до уваги, що солдати ніколи не отримували зазначену зарплату у повному обсязі, оскільки частина з цих коштів виділялася на одяг, квартирування та їжу20. Зарплата офіцерів була, зрозуміло, вищою: полковник отримував 1 фунт і 10 шилінгів в день, лейтенант-полковники отримували 15 шилінгів, нижчі за рангом офіцери отримували 9-5 шилінгів в день21. Таким чином, із встановленням регулярних виплат, до 1649 року практика розквартирування у будинках цивільних мешканців та проживання за їх рахунок зникла, хоча виплати і постачання їжі все ще були із затримками22. Разом з тим, Армія нового зразка навіть не мала наметів для солдатів, які перебували на марші, при тому, що їх використовували шотландці ще у ході «Єпископських війн»23. Лише з початком військових дій в Ірландії, із значно гіршими погодними умовами, Кромвель вирішив забезпечувати солдатів наметами, які спочатку отримували шляхом реквізиції місцевого населення і в цілому організації централізованого і регулярного постачання армії наметами так і не було до самого кінця існування Армії нового зразка.

Таким чином, проаналізувавши чисельність, склад, систему рекрутингу, зброю, уніформу та обмундирування, а також засоби для проживання піхоти Армії зразка, можна дійти до висновку, що реформи піхоти були досить нерівномірними: окремі нововведення почали впроваджуватися ще до створення Армії нового зразка, окремі речі залишилися як були, хоча також потребували змін. Введення уніформи єдиного кольору було інноваційним не лише для Англії, але й для Європи в цілому, але в той же час, армія Кромвеля не мала централізованого постачання наметів, яке було в сусідніх країнах. Протягом існування армії у ній значно покращилися умови проживання солдатів та встановилася систематизована зарплата, а самі солдати почали отримувати більш сучасну зброю. Піхота армії Кромвеля зазнала найбільших змін протягом війни порівняно з іншими родами військ і дала початок професійній регулярній англійській армії, проте головну роль в Армії нового зразка грала все-таки кіннота, про що йтиметься у наступному підрозділі.

Покликання:

1. Asquith, Chris, New model Army 1645-1660, p. 5-7

2. February 1645: An ordinance of the Lords and Commons assembled in Parliament, for raising and maintaining of Forces for the Defence of the Kingdom, under the Command of Sir Tho. Fairfax, Knight, Acts and Ordinances of the Interregnum, 1642-1660

3. Asquith, Chris, New model Army 1645-1660, p. 7

4. Tincey, Roberts, Edgehill 1642: The First Battle of the English Civil War, p. 21

5. Wanklyn, Malcolm, “Choosing officers for the New Model Army, February to April 1645”, Journal of the Society for Army Historical Research (Society for Army Historical Research, 2014), p. 92

6. Asquith, Chris, New model Army 1645-1660, p. 18-19

7. Roberts, Cromwell’s war machine: the New model army 1645-1660, p. 78

8. Tincey, McBride, Soldiers of the English Civil War, part 1: Infantry, p. 24-25

9. Firth, Cromwell’s army, p. 234

10. Carman Patrick, British military uniforms from contemporary pictures: Henty VII to the present day (London: Harmlyn, 1968), p. 24-25

11. The Life of James the Second, King of England, &c. collected out of memoirs, writ of his own hand, edited by James Clarke, vol. 1 (London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1816), p. 344

12. Firth, Cromwell’s army, p. 238-239

13. Letter from Sir T. Fairfax, about disbanding the Lifeguard, and raising a Regiment of firelocks, Journal of the House of Lords: Volume 8, 1645-1647: House of Lords journal volume 8: 13 February 1646, https://www.british- history.ac.uk/lords-jrnl/vol8/pp163-166#h3-0009

14. Asquith, Chris, New model Army 1645-1660, p. 16

15. Roberts, Cromwell’s war machine: the New model army 1645-1660, p. 104

16. Munday October 11, Historical collections of private passages of state: volume 7, 1647-1648: Proceedings in Parliament: October 2nd – 30th, 1647, https://www.british-history.ac.uk/rushworth-papers/vol7/pp830-858

17. The strength of the Army according to the new Model, Historical collections of private passages of state: volume 6, 1645-1647, Historical collections: the New model army

18. Die Sabbati, 12 Maii, 1649, Journal of the House of Commons: Volume 6, 1648-1651: House of Commons Journal, volume 6: 12 May 1649, https://www.british-history.ac.uk/commons-jrnl/vol6/p208

19. Asquith, Chris, New model Army 1645-1660, p. 19

20. Roberts, Cromwell’s war machine: the New model army 1645-1660, p. 142

21. Roberts, Cromwell’s war machine: the New model army 1645-1660, p. 142-143

22. My Lords and Gentlemen of Two House of Parliament, The Collected Works of Thomas Carlyle: Oliver Cromwell’s letters and speeches, edited by Thomas Carlyle, vol. 3 (Chapman and Hall, 1864), p. 241-242

23. Memorie of mervill, albeit then but a lievetennent, exercised Mid-Louthinan regiment of foot, Memorie of the House of Scottish families, vol. 2 (London, 1815), p. 194-195

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s