ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ “ІСТОРИЧНА ОСВІТА І НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ”

Безымянный

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ СТАТЕЙ У ЗБІРНИКУ 

WYMAGANIA DO ARTYKUŁÓW

ІСТОРИЧНА ОСВІТА І НАУКА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Матеріали наукової конференції, 15–16 квітня 2016 р.


 

До збірника приймаються оригінальні проблемні статті, які не були опубліковані раніше!

Статті повинні мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді; її актуальність; аналіз історіографії та джерельної бази; формулювання мети і завдань; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки; перспективи подальших розробок у даному напрямі.

Під час оформлення статті необхідно дотримуватись такого розташування її структурних елементів: назва статті; прізвище, ім’я та по батькові автора; навчальний заклад або інша установа, де навчається або працює автор; посада автора; електронна пошта автора.

Резюме українською та англійською мовами (кожне не більше, ніж 500 знаків з пробілами). Кожне резюме починається з прізвища автора й назви статті, має містити інформацію про суть дослідження та отримані результати, а також ключові слова (3–7 слів).

Статті приймаються до 31 серпня 2016 р. Збірник буде опублікований наприкінці 2016 р.


Вимоги до оформлення статті

До розгляду приймаються статті, написані українською, польською та англійською мовами у текстовому редакторі, сумісному з MS Word. Електронний варіант має бути представлений у вигляді одного файлу. Назва файлу складається з прізвища та ім’я автора латинськими літерами. Наприклад: Poroshenko_Pavlo.

Текст статті з примітками не повинен перевищувати 20 тис. знаків з пробілами.

Міжрядковий інтервал: півтора (1,5).

Шрифт: Times New Roman, кегль 14.

Формат лапок: « ».

Формат тире: – (середній розмір)

Граматика. Текст статті має бути ретельно вичитаний на наявність граматичних помилок. При згадці в тексті статті особи перший раз необхідно подавати повністю його ім’я та прізвище (напр. Тарас Шевченко), а далі – ініціал та прізвище (напр. Т. Шевчкенко).

Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем та в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл.

Між словами ставиться тільки один пробіл. Категорично неприпустимо використовувати пробіли як спосіб форматування тексту!

Покликання в тексті вказуються в квадратних дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]. Кілька робіт перераховуються через крапку з комою. Між елементами в дужках обов’язково мають бути пробіли. Не допускаються підрядкові посилання.

Вкінці статті подати Список використаних джерел (з повним бібліографічним описом), до якого належать позиції літератури та джерел, використані в тексті статті. Праці Списку використаних джерел розміщуються в алфавітом порядку.

УВАГА!!! В покликаннях ТІЛЬКИ назви праць виділяти КУРСИВОМ!


 

Бібліографічний опис позицій Списку використаних джерел

 1. Книга: Ініціал імені автора та прізвище, назва книги, місце і рік видання, том книги, загальна кількість сторінок (за необхідністю).

Приклад: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011, 223 s.

Е. Беляев, Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннем средневековье, Москва 1966, 343 с.

 1. Перекладена книга: Ініціал імені автора та прізвище, назва книги, пер. ініціал імені та прізвище перекладача, місце видання і рік видання, загальна кількість сторінок.

Приклад: M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2013, 451 s.

Кеннеди Х. Великие арабские завоевания, пер. Г. Соловьевой, Москва 2009, 442 с.

 1. Колективна праця за редакцією однієї людини: Назва книги, під ред. ініціал імені та прізвище редактора, місце і рік видання, загальна кількість сторінок.

Приклад: Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, 561 s.

Історія Візантії. Вступ до візантиністики, за ред. С. Сорочана та Л. Войтовича, Львів 2011, 891 с.

 1. Cтаття (авторська) з колективної праці. Уривок джерела з хрестоматії чи книги: ініціал імені та прізвище автора, назва статті, [в:] назва колективної праці, під ред. ініціал імені та прізвище редактора, місце і рік видання, сторінки.

Приклад: J. Wachowski, O performatywności sztuk performatywnych, [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013, s. 25–31.

Ахмед ибн–Яхья Белазури, Книга завоевания стран, [в:] Хрестоматия по истории Халифата, под. ред. Л. Надирадзе, Москва 1968, с. 42–63.

Marwan II, [in:] The Encyclopedia of Islam, ed. C. Bosworth, Leiden 1989, vol. 6, s. 43–45.

 1. Стаття з наукового журналу чи збірника статей: ініціал імені та прізвище автора cтатті, назва статті, «Назва журналу» і рік видання, номер і том видання, сторінки.

Приклад: L. Sosnowski, Koniec historii i początek sztuki, «Estetyka i Krytyka» 2013, nr 30 (3), s. 28–41.

H. Glidden, A Note on Early Arabian Military Organization, «Journal of the American Oriental Society» 1936, vol. 56, no. 1, p. 74–81.

 • 6. Електронний ресурс: ініціал імені та прізвище автора, назва праці, місце і рік видання. Режим доступу: електронна адреса

Приклад: Д. Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала, пер. Г. Цулая, Тбилиси 1986. Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Gorgasal/frametext2.htm

D. Nicolle, Yarmuk 636 AD. The Muslim Conquest of Syria, London 1994. Available at: http://www.vostlit.info/Texts/gfgfhgfhjgjs


WYSŁAĆ ARTYKUŁY DO 31 SIERPNIA 2016. ARTYKUŁY ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE POD KONIEC 2016.

WYMAGANIA DO ARTYKUŁÓW MOŻNA POBRAĆ TUTAJ!


Статтю необхідно надіслати (до 31 серпня) на e-mail: dymydyuk_da@ukr.net

Завантажити всю необхідну інформацію одним файлом Ви можете за цим покликанням – ТУТ!)


 Просто конференція

 

Автор оголошення – Софія Тютько.

Фотограф – Ксенія Скшентувенська


  International Conference

„Historical education and science in Central and Eastern Europe: Past and Present”

15th-16th April 2016


ABSTRACTS OF ARTICLES AND TIMETABLE OF CONFERENCE YOU CAN DOWNLOAD HERE / АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ ТА ІНШУ ІНФОРМАЦІЮ ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ – ТУТ!)

PHOTO ALBUM / ФОТОАЛЬБОМ – ТУТ!)


КІЛЬКА СВІТЛИН

IMG_2016-04-16 15-03-50 IMG_2016-04-16 16-03-07

1 1VFmyAndZG8 2 3 4 5 6 7 8 11 33 45 55 77 555


Із зауваженнями, пропозиціями чи запитаннями прошу звертатись до – Дмитро Димидюк
e-mail – dymydyuk_da@ukr.net

А також, за цими посиланнями:
Vkontakte 
Львівський медієвістичний клуб
Бібліотека товариства
ISHA-Lviv

Facebook –
Димидюк Дмитро
Львівський медієвістичний клуб
ISHA-Lviv

Advertisements

2 Comments Add yours

 1. Димидюк Дмитро коментує:

  Скопійовано на aera vulgaris.

  Подобається

 2. ВикторRom коментує:

  Бесплатная реклама на форуме

  Лучшая БЕСПЛАТНАЯ реклама товаров, услуг и бизнеса со ССЫЛКАМИ на сайты, картинками и видео. ТИЦ ресурса 90, находится в Яндекс каталоге! http://rekforum.forum2x2.ru

  Подобається

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out / Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out / Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out / Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out / Змінити )

З’єднання з %s