Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення

Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Відповідальний редактор Віктор Горобець. Київ: Інститут історії України НАН України. 2012. —328 с.

Перший том збірника наукових студій присвячений дослідженню історії повсякдення ранньомодерної України в найрізноманітніших його практичних проявах – як у «звичних» повсякденних практиках, що виступали певним уособленням «нормального» повсякдення тих чи інших соціальних груп і корпорацій, так і в казусних історіях або відвертих девіаціях, відхиленнях від цих унормованих способів поведінки. Утім, як відомо, межа між нормою та девіацією є завжди доволі умовною, мінливою і залежною від багатьох сторонніх чинників. Саме в такому методологічному ключі й розглядається історія «нормального» та «казусного», «девіантного» повсякдення ранньомодерної України на сторінках пропонованого тематичного збірника.
Для істориків, культурологів і всіх, хто цікавиться історією ранньомодерної України.

П.С. Хоч це і ранньомодерний час, але тематика дотична)

ЗМІСТ

Віктор Горобець. Багатоликий і важко вловлюний світ повсякдення ранньомодерної України

Практики повсякдення
1. Олексій Вінниченко. Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні (XVII — середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика
2. Наталля Сліж. Біялагічния прычыны для заключэння шляхецкага шлюбу
3. Ігор Сердюк. Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст.
4. Володимир Маслійчук. До питання про дитячу та підліткову працю на Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст.
5. Сергій Сєряков. Повсякденне життя єзуїтських шкіл України
6. Людмила Посохова. «Академічна повсякденність» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII ст.
7. Оксана Прокоп’юк. Парафіяльне повсякдення: практика проповідництва в храмах Київської митрополії у другій половині XVIII ст.
8. Олена Бачинська. Задунайські запорожці: козацьке буття в «післякозацьку добу»

Казуси та девіації повсякдення

9. Мирон Капраль. Крадіжки, п’янство, бійки, розпуста: зворотня сторона повсякденного життя шевців Львова XVII—XVIII ст.
10. Катерина Диса. Прихована частина айсбергу: «гріх бестіальний» у Ковелі XVIII ст. в контексті історії сексуальності
11. Віктор Горобець. Конфліктне повсякдення місцевої влади Гетьманату середини XVIII ст.: полковник миргородський versus сотник цибулевський
12. Юрій Волошин. Кримінальна злочинність в Гетьманщині другої половини XVIII ст. (За матеріалами Полтавського гродського суду)

СКАЧАТИ

0_15f179_e617e59b_orig

0976493

Everyday Life of EarlyModern Ukraine. Historical Studies in Two Volumes. Volume
I. Practices, Incidents, and Deviations in Everyday Life/ Senior Editor Viktor Horobets. Kyiv:
Institute of Ukrainian History National Academy of Sciences of Ukraine. 2012. — 328 p.

The first volume is dedicated to daily life of Early Modern Ukraine in its various practical
manifestations. The present collection of articles illuminates both traditional practices of the
daily life that epitomize the «normal» behaviour of various social groups and corporations, and,
on the other hand, multifarious incidents, open deviations, оr divergences from the standardized
behaviour. However, as is well known, the line between norm and deviation is rather fine, shifting
and circumstantial. This methodological insight is crucial to the following analyses of the
«standard» and «deviant» behaviours in Early Modern Ukraine.
This issue could be of interest to historians and scholars of culture, as well as to readers
who are interested in history of Early Modern Ukraine.

CONTENTS
Viktor Horobets
MultifacetedWorld of Daily Life in Early Modern Ukraine . . . . . . . . . . . 9
Practices of Daily Life
Oleksii Vynnychenko
Proving Nobility at Local Vyshnia Diets of the Ruthenian Voivodeship (the XVIIth – the mid-XVIIIth C.): Legal Reglamentation and Daily Practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Natalla Slizh
Biological Reasons for the Noble Marriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ihor Serdiuk
Child and Childhood in the Hetmanate in XVIIIth Century . . . . . . . . . . . . 57
Volodymyr Masliychuk
On the Issue of Child and Juvenile Labour in the Left Bank Ukraine in the second part
of the XVIIIth Century . . . . . 87
Serhii Sieriakov
The Daily Life of Jesuit Colleges in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ludmila Posokhova
The Academic Daily Life of Students and Instructors of Ukrainian Orthodox Colleges in the XVIIIth Century…141
Oksana Prokopiuk
Parish Daily Life: Homiletic Practice in KyivanMetropolitanate Churches in the Second Half of the XVIIIth Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Olena Bachynska
Trans-Danubian Zaporozhians: Cossacks in the Post-Cossack Age . . . . . . 201

Incidents and Deviations in Daily Life
Myron Kapral
Thefts, Heavy Drinking, Scuffles, and Debauchery: the Other Side of the Daily Life of Lvivian Shoemakers in the XVIIth – XVIIIth Centuries . . . 217
Kateryna Dysa
The Hidden Part of the Iceberg: the Sin of Bestiality in XVIIIth Century Kovel in the Context of the History of Sexuality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Viktor Horobets
The Contentious Daily Life of the Local Hetmanate Authorities in mid–XVIIIth Century: Myrhorod Colonel vs Tsybulev Sotnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Yurii Voloshyn
Criminal Offences in the Hetmanate in the Second Half of the XVIIIth Century (Based on the Materials of Poltava City Court) . . . . . . . . . . . . . . 287

Advertisements

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s